HABER

Rektörlük Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü Çalışmalarına Devam Ediyor

Rektörlük Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü Çalışmalarına Devam Ediyor
19.02.2020

Üniversitemizde 2015 yılında kurulan Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü, ÇOMÜ’de proje yapma potansiyelinin ve altyapısının geliştirilmesi, patent ve fikri mülkiyet kapasitesinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Koordinatörlük, çalışmalarını temel olarak şu başlıklar altında yürütmektedir.

Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri
Koordinatörlük tarafından yıl boyunca çeşitli eğitimler ve tanıtım etkinlikleri düzenlenmekte; ayrıca proje ve işbirliği çağrılarına yönelik duyurular gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında gerçekleştirilmiş olan etkinliklerden bazıları şunlardır:
Newton-Katip Çelebi Fonu Bilgi Günü (17.01.2019)
Proje Tabanlı Çalışan Öğrenci Topluluklarına Yönelik Eğitim (07.05.2019)
TÜBİTAK Projeleri Yazma Eğitimleri (04.09.2019)
BIGG GARAJ 2019-2 Tanıtım ve Eğitim Etkinliği (23.10.2019)
BİDEB-BİTO Destekleri Tanıtımı (27.11.2019) 

Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler
Araştırmacıların ulusal-uluslararası destek programları hakkında bilgi sahibi olmalarına yönelik etkinlikler gerçekleştirilmekte; araştırmacılara proje başvuru ve yürütme süreçlerinde destek sunulmaktadır. Önümüzdeki dönemde Koordinatörlük tarafından TÜBİTAK ve AB projelerine yönelik olarak araştırmacılara verilen destekler artırılacaktır.

Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri
Araştırmacılar, birlikte çalışma yürütebilecekleri şirketlerle bir araya getirilmekte, firmalarla ve çatı sanayi kuruluşları ile Üniversite-Sanayi İşbirliği protokolleri imzalanmaktadır. Ayrıca disiplinler arası çalışmaların arttırılması için sanayici-akademisyen eşleştirmelerinin yanı sıra akademisyen-akademisyen eşleştirmeleri ile katma değeri yüksek projelerin ortaya çıkarılmasına destek sunulmaktadır. Koordinatörlük tarafından, patent vb. çıktı odaklı çalışmaların artırılması yönünde de çalışmalar yürütülmektedir.

Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri
Araştırmacılara ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının ve ticarileştirme süreçlerinin yönetimi Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü tarafından yapılmaktadır. Koordinatörlük bünyesinde 2017 yılında kurulmuş olan TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimi ile birlikte üniversitemizin ve bölgemizin fikri ve sınai haklar ve patent portföyünün gelişmesi yönündeki çalışmalara hız verilmiştir. 2019 yılında toplamda 35 adet patent, faydalı model başvurusu alınmıştır. Bu sayının 2020 yılında 45 civarına ulaştırılması hedeflenmektedir.

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri
Koordinatörlük, üniversitemizde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırılma yönünde de çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen InnoStation Projesi ile girişim fikri olan öğrencilerin fikirlerinin olgunlaştırılması için bir dizi eğitim, seminer ve mentorluk faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Proje ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde, yenilikçi ve girişimci öğrenci kültürünü oluşturan bir ekosistemin yapılandırılması, böylece üniversite ve bölgedeki diğer öğrencilerin yenilikçilik ve girişimcilik açısından gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz yukarıda sıralanan tüm konularda bilgi ve destek almak için Rektörlük Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü ile irtibata geçebilirler.Bu Haber 874 Kez Okundu