ÇOMÜ - Eğitimde ve Bilimde Dünya Üniversitesi

YAYINLARIMIZ

Elektronik Yayınlar
İsim İnternet Adresi
Çanakkale Araştırmaları http://canakkalearastirmalari.comu.edu.tr/
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi http://biibf.dergi.comu.edu.tr/
Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi http://jmsf.dergi.comu.edu.tr/
Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU) http://eku.dergi.comu.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi http://fbe.dergi.comu.edu.tr/
Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research http://gastroia.dergi.comu.edu.tr/
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi http://gkd.dergi.comu.edu.tr/
İlahiyat Fakültesi Dergisi http://dergipark.ulakbim.gov.tr/comuifd/
Journal of Advanced Research in Natural and Applied http://jarna.dergi.comu.edu.tr/
Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/ljar
Parion Akademik Bakış Dergisi http://parion.dergi.comu.edu.tr/
Troyacademy http://troyacademy.dergi.comu.edu.tr/
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi http://usb.dergi.comu.edu.tr
Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi http://uueyad.dergi.comu.edu.tr/
Yönetim Bilimleri Dergisi http://ybd.dergi.comu.edu.tr
Ziraat Fakültesi Dergi http://ziraat.dergi.comu.edu.tr

ÇOMÜ Gazete

88. Sayı
15.11.2021
86. Sayı
03.03.2020
85. Sayı
16.12.2019

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)

39.655
Öğrenci
2.052
Akademik P.
2.328
İdari P.
358
Program
46
Akademik B.
41
Araştırma M.