Elektronik Yayınlar
İsim İnternet Adresi
Çanakkale Araştırmaları http://canakkalearastirmalari.comu.edu.tr/
ASSOS İnsan ve Toplum Bilimlerinde Araştırmalar Dergisi http://itbf.dergi.comu.edu.tr/
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi http://biibf.dergi.comu.edu.tr/
Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi http://jmsf.dergi.comu.edu.tr/
Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU) http://eku.dergi.comu.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi http://fbe.dergi.comu.edu.tr/
Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research http://gastroia.dergi.comu.edu.tr/
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi http://gkd.dergi.comu.edu.tr/
International Journal of Troy Art and Design http://troyart.dergi.comu.edu.tr/
İlahiyat Fakültesi Dergisi http://dergipark.ulakbim.gov.tr/comuifd/
Journal of Advanced Research in Natural and Applied http://jarna.dergi.comu.edu.tr/
Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/ljar
Parion Akademik Bakış Dergisi http://parion.dergi.comu.edu.tr/
Troyacademy http://troyacademy.dergi.comu.edu.tr/
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi http://usb.dergi.comu.edu.tr
Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi http://uueyad.dergi.comu.edu.tr/
Yönetim Bilimleri Dergisi http://ybd.dergi.comu.edu.tr
Ziraat Fakültesi Dergi http://ziraat.dergi.comu.edu.tr

ÇOMÜ Gazete

88. Sayı

15.11.2021

86. Sayı

03.03.2020

85. Sayı

16.12.2019