ÇOMÜ

Yayınlarımız

Elektronik Yayınlar

İsim İnternet Adresi
Çanakkale Araştırmaları http://canakkalearastirmalari.comu.edu.tr/
Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU) http://eku.comu.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi http://fbe.dergi.comu.edu.tr/
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi http://gkd.dergi.comu.edu.tr/
Yönetim Bilimleri Dergisi http://ybd.dergi.comu.edu.tr
İlahiyat Fakültesi Dergisi http://dergipark.ulakbim.gov.tr/comuifd/
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi http://usb.dergi.comu.edu.tr
Ziraat Fakültesi Dergi http://ziraat.dergi.comu.edu.tr

ÇOMÜ Gazete - http://gazete.comu.edu.tr

82. Sayı

30.09.2019 82. Sayı'yı Oku 31. sayı
Paylaş

81. Sayı

24.06.2019 81. Sayı'yı Oku 31. sayı
Paylaş

80. Sayı

20.05.2019 80. Sayı'yı Oku 31. sayı
Paylaş

ÇOMÜ Dergi - http://dergi.comu.edu.tr

11.Sayı

21.01.2019 11.Sayı'yı Oku 11.Sayı
Paylaş

10. Sayı

08.08.2018 10. Sayı'yı Oku 10. Sayı
Paylaş

8. Sayı

04.06.2018 8. Sayı'yı Oku 8. Sayı
Paylaş