Akademik

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

MİSYON

Bölümümüzün misyonu bilgi teknolojileri kullanımını, yaşamına entegre edebilecek, bilgi toplumunu oluşturacak bireyler yetiştirmektir.

VİZYON

Bölümümüzün vizyonu bilgi teknolojileri kullanımı eğitiminin, çağdaş eğitim kurumları düzeyinde ve sürekli geliştirme ve iyileştirme ilkelerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamaktır.

DEĞERLER

Bilimin evrenselliğine ve akademik özgürlüğe inanmak, her çalışmada bilimsel yaklaşımı kullanmak, yenilikçi olmak, değişim ve gelişim yaratmak, uluslararası standartlarda eğitim vermek.

HEDEFLER

Bilgiye olan ihtiyacı görebilmek, bilgiyi nerede bulacağını bilebilmek, doğru kaynağı seçebilme ve doğru bilgiyi edinebilmek, bilgiye hızlı ve ekonomik ulaşabilme, kullanabilmek ve yayabilmek, bilgi teknolojileri gelişimini yakından takip edebilmek.

Enformatik Bölüm Başkanlığı

Bölümümüz Türk Dili Bölüm Başkanlığı, Üniversitemize bağlı Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu ve Fakültelerde, Türk Dili derslerini verecek öğretim elemanlarının görev dağılımını yapmakla yükümlüdür.

Türk Dili Bölüm Başkanlığı

Misyonumuz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun misyonu kendisine bağlı Modern Diller, Hazırlık Eğitimi ve Mütercim Tercümanlık Bölümleri arasında koordinasyonu sağlamak ve Yabancı Dil Hazırlık programına kayıtlı olan ve üniversitemizin çeşitli fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ortak zorunlu yabancı dil dersi alan öğrencilerimizin eğitim öğretim faaliyetlerini takip edebilmeleri için gereken okuma ve dinleme becerilerinin yanında sözlü ve yazılı iletişim becerilerini de kazanmalarına ve geliştirmelerine katkıda bulunmaktır. Yüksekokulumuzun bir diğer misyonu ise, yabancı dil eğitiminde en modern yöntem, teknik ve yaklaşımların kullanıldığı, öğrencilerin sosyal gelişimlerinin yanında öğretmenlerin mesleki gelişimlerine de olanak sağlayan bir eğitim ortamı yaratmaktır. Bu amaçları gerçekleştirirken öğrencilerin bilgili, kültürlü, yapıcı, yaratıcı, özgün, yeniliklere açık biçimde yetişmelerini sağlayacak dünya standartlarında eğitim ve öğretim verilmesini hedeflemektedir.

Vizyonumuz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun vizyonu, eğitim-öğretim kalitesini mümkün olan en üst düzeye çıkarmak, öğrencilerimizi evrensel düzeyde geçerliliği olan yabancı dil seviyesine ulaştırmak ve akademik çalışmalarını en etkili biçimde gerçekleştirmelerine yardımcı olacak yabancı dil bilgisini sağlamaktır. Benzer eğitim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma yükselmek de yüksekokulumuzun en önemli hedeflerinden biridir.

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı