Akademik

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Üniversitemize bağlı tüm Fakülte, Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okullarında Beden Eğitimi ve Spor alanında faaliyet gösteren bölümümüz, her yıl binlerce öğrencinin bu alanda eğitimine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca bu sayede öğrencilerin Okullarına karşı bağlılık duygularının gelişmesini de sağlamaktadır.

Öğrencilerimizin zihinsel eğitimlerinin yanında ruhen ve bedenen iyi birer fert olarak hayata hazırlanmalarını sağlayan bölüm başkanlığı, en üst teknolojiyi ve en yeni bilimsel teknikleri kullanmaktadır.

Üniversitemizin ve kentin tüm spor tesislerini kullanarak, Voleybol, Basketbol, Futbol, Tenis, Halk Oyunları, Modern Danslar, Taekwondo, Masa Tenisi, Boks, Yüzme branşlarında uzmanlaşmış Öğretim Elemanları ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Ulusal ve Uluslar arası yarışmalarda Üniversitemizi temsil eden spor branşlarında görev alan öğrencilerin tespiti, takımlara sevkini ve takımların çoğunun idaresini yapmaktır.

Üniversitede öğrencilerin yanında akademik ve idari personelinde spor yapmasını sağlayan etkinlikler düzenleyen bölüm, Kötü alışkanlıklar, beslenme ve aktüel spor konularında seminerler vermektedir. Bölüm Başkanlığının hedefi; Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin istekleri doğrultusundaki branşlarda eğitim sağlayarak öğrenim süresince öğrencilerimize spor yaptırmaktır.

Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı

MİSYON

Bölümümüzün misyonu bilgi teknolojileri kullanımını, yaşamına entegre edebilecek, bilgi toplumunu oluşturacak bireyler yetiştirmektir.

VİZYON

Bölümümüzün vizyonu bilgi teknolojileri kullanımı eğitiminin, çağdaş eğitim kurumları düzeyinde ve sürekli geliştirme ve iyileştirme ilkelerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamaktır.

DEĞERLER

Bilimin evrenselliğine ve akademik özgürlüğe inanmak, her çalışmada bilimsel yaklaşımı kullanmak, yenilikçi olmak, değişim ve gelişim yaratmak, uluslararası standartlarda eğitim vermek.

HEDEFLER

Bilgiye olan ihtiyacı görebilmek, bilgiyi nerede bulacağını bilebilmek, doğru kaynağı seçebilme ve doğru bilgiyi edinebilmek, bilgiye hızlı ve ekonomik ulaşabilme, kullanabilmek ve yayabilmek, bilgi teknolojileri gelişimini yakından takip edebilmek.

Enformatik Bölüm Başkanlığı

Toplumsal yaşamın tekdüzeliği ve mekanik yaşam biçimi birey üzerinde olumsuz psikolojik etkiler yaratır. Bireyin kendine dönük iç dünyasından çıkarılarak toplumsal yaşama katılımının sağlanması noktasında, sanat eğitimi bir çözüm yolu olarak gündeme gelir. Bireyin zihinsel ve bedensel duyarlılığının güçlendirilmesi yanında, yaratıcı süreç yoluyla duygularının da uyandırılması ve inceltilmesi gerekir. Sanat ve bilim alanında tasarım sürecini yönlendiren düşünce sisteminin temelini,yaratıcılık oluşturmaktadır.Bireyin sağlıklı, özgür bir kişiliğe sahip olmasında, kendini tanıyabilmesinin,gerçekleştirebilmesinin ve dışa vurabilmesinin önemi büyüktür. Yaratıcılığın dışa vurulması, insanın kendi varlığının bilincinde olmasıdır. Bireyin bu gücünün ortaya çıkarılarak geliştirilmesi, etken ve üretici olmasının sağlanması ancak, amaca uygun ve bilinçli bir eğitimle mümkündür. Sanat eğitiminin amacı; sanatı ve sanatsallığı devingen değişikliği içinde kavratmak, yaratıcılığı sanat ve düşün alanında geliştirmektir. Sanat eğitiminin kapsamında bulunan derslerle, öğrencilerin yaratıcılığa ilişkin becerilerinin yanında, sanatsal dili kullanabilme, sanat yapıtlarıyla ve çevre ile ilişki kurabilme yetileri kazandırılmalıdır.

Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı

Bölümümüz Türk Dili Bölüm Başkanlığı, Üniversitemize bağlı Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu ve Fakültelerde, Türk Dili derslerini verecek öğretim elemanlarının görev dağılımını yapmakla yükümlüdür.

Türk Dili Bölüm Başkanlığı

Misyonumuz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun misyonu kendisine bağlı Modern Diller, Hazırlık Eğitimi ve Mütercim Tercümanlık Bölümleri arasında koordinasyonu sağlamak ve Yabancı Dil Hazırlık programına kayıtlı olan ve üniversitemizin çeşitli fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ortak zorunlu yabancı dil dersi alan öğrencilerimizin eğitim öğretim faaliyetlerini takip edebilmeleri için gereken okuma ve dinleme becerilerinin yanında sözlü ve yazılı iletişim becerilerini de kazanmalarına ve geliştirmelerine katkıda bulunmaktır. Yüksekokulumuzun bir diğer misyonu ise, yabancı dil eğitiminde en modern yöntem, teknik ve yaklaşımların kullanıldığı, öğrencilerin sosyal gelişimlerinin yanında öğretmenlerin mesleki gelişimlerine de olanak sağlayan bir eğitim ortamı yaratmaktır. Bu amaçları gerçekleştirirken öğrencilerin bilgili, kültürlü, yapıcı, yaratıcı, özgün, yeniliklere açık biçimde yetişmelerini sağlayacak dünya standartlarında eğitim ve öğretim verilmesini hedeflemektedir.

Vizyonumuz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun vizyonu, eğitim-öğretim kalitesini mümkün olan en üst düzeye çıkarmak, öğrencilerimizi evrensel düzeyde geçerliliği olan yabancı dil seviyesine ulaştırmak ve akademik çalışmalarını en etkili biçimde gerçekleştirmelerine yardımcı olacak yabancı dil bilgisini sağlamaktır. Benzer eğitim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma yükselmek de yüksekokulumuzun en önemli hedeflerinden biridir.

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı