ÇOMÜ - Eğitimde ve Bilimde Dünya Üniversitesi

Misyonumuz

Alanında öncü ve girişimci bireyler yetiştiren; Ar-Ge odaklı, uygulamaya dönük, çok disiplinli ve proje tabanlı araştırmalar üreten; paydaşlarıyla sürdürülebilir ilişkiler geliştiren;
“Kalite odaklı ve yenilikçi bir üniversite olmak”

Vizyonumuz

Özgürlükçü, yenilikçi ve girişimci yönüyle; kalite odaklı gelişmeyi hedefleyen ve araştırma temelli
“Uluslararası alanda güçlü bir üniversite olmak”

Temel Değerlerimiz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; bulunduğu değerli coğrafya içerisinde kuruluşundan bugüne kadar elde ettiği tüm kazanımları ile yüksek değerlere sahip bir üniversite olma yolunda ilerlemektedir.

Bu Değerlerimiz :

 • Adalet ve Liyakat
 • Aidiyet
 • Çevre Duyarlılığı
 • Demokratik Katılımcılık
 • Düşünce ve İfade Özgürlüğü
 • Etik Davranış
 • Evrensel Değerlere Saygı
 • Farklılıklara Saygı
 • Girişimcilik, Yenilikçilik ve Yaratıcılık
 • Hesap Verebilirlik
 • İş Birliği, Dayanışma ve Paylaşma
 • Kalite Kültürü
 • Kentle Bütünleşme
 • Şeffaflık
 • Tarihine ve Coğrafyasına Sahip Çıkma
 • Verimlilik
 • Yaşam Boyu Öğrenme