Akademik

Meslek Yüksekokulları

Misyon

Ayvacık Meslek Yüksekokulu; Atatürk İlke ve İnkılâplarını özümsemiş çağdaş bilgi ile donanmış,kültürel birikim ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve problem çözme yeteneği gelişmiş, çevresine liderlik edebilecek yapıda, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı girişimci bireyleri, nitelikli bir eğitim programı ile yetiştirmeyi temel görevi olarak tanımlamaktadır.

Vizyon

Ayvacık Meslek Yüksekokulu,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin Dünya Üniversitesi olma vizyonu doğrultusunda, gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası eğitim öğretim etkinlikleri ile, bölgesel ve ulusal alanda öncü bir meslek yüksekokulu olmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayvacık Meslek Yüksekokulu

Genel Tanıtım

İstiklal Marşı yazarımız Mehmet Akif Ersoy’un da doğum yeri olan Bayramiç’te bulunan Meslek Yüksekokulumuz 1994-1995 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Yüksekokulumuz’da Yönetim ve Organizasyon, Gıda İşleme, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Pazarlama ve Reklamcılık, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri ve Ormancılık bölümleri bulunmaktadır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı yapılacak olan programlar ve bağlı oldukları bölümler; Yönetim ve Organizasyon Bölümü-Spor Yönetimi Programı, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı ile Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetlerini Bölümü-Çocuk Gelişimi Programı’dır.

Yüksekokulumuz ’da eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü 4000 m² kapalı alan içinde 8 derslik, 1 amfi, 4 laboratuar, 1 kütüphane, 1 bilgisayar laboratuarı ile okul bahçesi içinde tenis-basketbol-voleybol spor aktivitelerinin gerçekleştirilebileceği 1 spor sahası mevcuttur. Sosyal aktiviteler ve beslenme için kapalı mekân olarak yemekhane ve kantin mevcuttur.

Yüksekokulumuzdaki programların öğrenim süresi dört yarıyılın toplamı olarak 2 yıldır. Bayramiç Meslek Yüksekokulu mezunlarımız bölgemiz ve Türkiye’nin marka değerine sahip olan birçok firmasında teknik ve idari personel olarak çalışma imkânı bulabilmektedir. Yüksekokulumuzdaki eğitimini tamamlayıp Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’de başarılı olan öğrencilerimiz için 4 yıllık lisans programlarına devam etme hakkı bulunmaktadır.

Yüksekokulumuzun 2004 yılından itibaren Avrupa Birliği AB Erasmus + kapsamında Bulgaristan ve Hırvatistan’da bulunan yüksekokullar ile öğrenci değişimi ve hareketliliği antlaşmaları vardır. Bugüne kadar öğrencilerimiz AB programları kapsamında Almanya, Bulgaristan, İspanya ve Malta’da staj yapma imkânı bulmuşlardır. Yeni gelecek öğrencilerimiz de AB programları kapsamındaki antlaşmalarımız sayesinde yurtdışında staj yapma imkânını bulabileceklerdir.

Bayramiç Meslek Yüksekokulu

Misyon

Bölgenin ihtiyaçları kapsamında uzmanlaştığımız alanlarda yenilikçi projelerle;

  • Eğitim kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunlara duyarlı, aranan eleman yetiştirmek.
  • Bölgemizdeki mevcut sorunlara çözümler üretmek ve yeni ürün geliştirmek.
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nin dünya üniversitesi olma vizyonuna destek sağlamak.

Vizyon

Yönetsel ve sistematik yaklaşımların yarattığı sonuçlar ile; Türkiyede örnek alınan Meslek Yüksekokulu olmak.

Biga Meslek Yüksekokulu

Vizyonumuz

21. yüzyıl için bilgi, tanıtım ve rehberlik yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimde mükemmelliğe ulaşmak.

Misyonumuz

Zaman ve mekan şartlarından bağımsız, verilen görevi her koşulda ahlaki ve vicdani sorumluluk ile en mükemmel şekilde yerine getirme isteği ve becerisi olan nesiller yetiştirmek.

Çan Meslek Yüksekokulu

Genel Tanıtım

Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak amacımız, Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında aldığımız destek ile yetişmiş, deneyimli öğretim elemanı kadrosu,planlı ve kararlı yönetim anlayışı, modern teknolojilerle donatılmış laboratuarları, geliştirilmiş müfredat programları ile uluslararası kalite standartlarında eğitilmiş, becerikli ara elemanı (Tekniker, Meslek Elemanı) yetiştirerek ülkemizin hizmetine sunmak ve hizmet ve proje üreten bir yüksekokul olmaktır.

Misyonumuz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun misyonu; öğrencilerimizi Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu eğitilmiş, nitelikli insan gücünü, günün koşullarına uygun bilgi ve becerilerle donatarak, farkındalık düzeyi yüksek, özgüveni ve sorumluluk bilinci gelişmiş, girişimci, çevresine duyarlı, yetkin işletme yöneticileri, turizm ve otel işletmecileri, halkla ilişkiler elemanları, dış ticaret elemanları elemanları yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun vizyonu; Türkiye'de kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu eğitilmiş nitelikli insan gücünü; çağdaş uygarlık bilincinde ve Türk kültürünü özümsemiş, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış olarak yetiştiren; model ve hiza alınacak önder eğitim kurumlarından biri olmak ve ilk aşamada adının Türkiye çapında tanınmasını hedeflemektir.

Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Yüksekokulumuz 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Eğitim Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak Gıda Teknolojisi Programıyla eğitim ve öğretimine başlamıştır.Yüksekokulumuz 2547 Sayılı Yasa ve 41 Sayılı Kararname ile yeni kurulan Trakya Üniversitesi'ne, daha sonra 1992 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Yüksekokulumuzda 2002-2003 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren 4702 sayılı Kanun gereği; Mesleki Teknik Eğitim Projesi (METEP) kapsamında; Mesleki ve Teknik Eğitimde Orta ve Yükseköğretim Kurumları arasında Program Bütünlüğünün ve Devamlılığının Sağlanması amacıyla oluşturulan sınavsız geçiş ile öğrenci alınmaya başlanmıştır. Bu yeni uygulama ile programımızın bir bölümü Endüstri Meslek Lisesi ve Nedime Hanım Kız Meslek Lisesi bünyesinde açılmıştır.Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak amacımız, uluslararası kalite standartlarında eğitilmiş, becerikli ara elemanı (Tekniker, Meslek Elemanı) yetiştirerek ülkemizin hizmetine sunmaktır.Amacımız, misyonumuz, Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında aldığımız destek ile yetişmiş, deneyimli öğretim elemanı kadrosu, planlı ve kararlı yönetim anlayışı, modern teknolojilerle donatılmış laboratuarları, geliştirilmiş müfredat programları ile çevreye, bölgeye mal, hizmet ve proje üreten bir yüksekokul olmaktır.

Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Misyon

Hedeflediği yüksek eğitim-öğretim kalite standartlarıyla, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerini algılayan, analiz ve sentez yapabilen, çözüm üreten bilinçli bireyler yetiştirmek, alanında nitelikli kalifiye ara eleman ihtiyacını sağlamak ve sektörel bazda ihtiyaç duyulan yeteneklerin kazandırılmasına yönelik yenilikçi ve girişimci eğitim programlarını devam ettirmek.

Vizyon

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin dünya üniversitesi olma vizyonu ışığında, mesleki anlamda güncel gelişmeleri ve bilimsel yenilikleri takip eden ve bunu kurumsal imaj haline getirmiş, ilgili sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinlikteki nitelikli iş gücünü sağlayan, iletişim, değişim ve gelişime açık, kendini sürekli yenileyen, yürüttüğü çalışmalar ve yetiştirdiği tam donanımlı insan kaynağı ile alanında tercih edilen bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu

üksekokulumuz 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında İşletme ve Bilgisayarlı Muhasebe olmak üzere iki programda eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Yüksekokulumuzda 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Dış Ticaret, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Pazarlama, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programları örgün ve ikinci öğretim olmak üzere yaklaşık 800 öğrencimiz ile öğrenim sürdürülmektedir.Kurulumu tamamlanan Gıda Analiz Laboratuarı da Eylül 2012 itibarı ile hizmete geçmiştir.

Meslek Yüksekokulu binamızda 144 m² alana kurulu 7621 kitap ve internet bağlantılı 10 adet bilgisayar bulunan Kütüphanemiz, 218 kişilik Konferans Salonumuz, 2 Bilgisayar Dersliği, 11 adet derslik, Açık Spor Alanı(Voleybol, Basketbol,Mini Futbol Alanı) Kantin ve Yemekhane öğrencilerimizin hizmetindedir. Yüksekokulumuz öğrenci merkezli eğitim anlayışını benimsemiş, alanında uzman akademisyenlerin görev yaptığı eğitim kadrosu ile vizyonu geniş, çevreye duyarlı, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, çağdaş,sorumluluk sahibi bireyler topluma kazandırmayı ilke edinmiştir. Öğrencilerimiz kamu ve özel sektör yanında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da iş imkanı bulabilmekte, staj uygulaması staj yaptıkları kurumlarda kalıcı olabilmelerini sağlamaktadır. Yüksekokulumuzda belirli aralıklarla öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir.

Yüksekokulumuzu başarıyla tamamlayıp DGS de yeterli puan alan öğrenciler için 4 yıllık lisans programlarına devam etme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırarak branşları ile ilgili programlardan lisans diploması alma hakkına sahiptirler. Yüksekokulumuzun Öğrenim Dili Türkçe'dir. Öğrenim süresi 2 yıldır (4 yarıyıl). 2 Yıllık Eğitim-Öğretim Programını ve stajını başarı ile tamamlayanlara ÖNLİSANS DİPLOMASI verilir.

*** Ezine Meslek Yüksekokulu olarak İngiltere'den Barnfield College ile ikili işbirliği, Erasmus ve Staj anlaşmalarımız bulunmakta olup öğrencilerimize İngiltere'de eğitim imkanı sunmaktayız. Anlaşma örneği aşağıdaki gibidir.

Ezine Meslek Yüksekokulu

Misyonumuz

Ahlaki ve toplumsal değerlere sahip çağdaş bir öğretim kültürü oluşturarak ekonomiye katkı sağlamak amacıyla mesleki anlamda teorik ve pratik açıdan donanımlı, sosyal sorumluluğa sahip yenilikçi ve yaratıcı vasıflara sahip bireyler yetiştirmek.

Vizyonumuz

Sanayi ve iş dünyası ile işbirliği içerisinde olan, sürekli değişen ve yenilenen küresel koşulları eğitim ve öğretim planlarına yansıtan, ülkeye hizmeti, eğitim ve araştırma çalışmaları ile saygın ve tercih edilen bir kurum olmak.

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu

Yüksekokulumuzdaki tüm programlarda, ilgili Meslek Yüksekokulları ile uyum sağlanmaktadır. Mezun olan öğrencilerimiz, programlarını ilgilendiren teorik ve uygulamalı bilgileri, yabancı dil ve bilgisayar eğitimiyle birlikte alarak, günümüzün yoğun rekabet ortamına dayalı pazar ekonomisi için çağdaş işletmecilik yeteneğine sahip ara eleman olarak yetişmektedirler. Bölümlerini ilgilendiren her türlü resmi kuruluş ve özel sektörde görev alabilecek duruma gelmektedirler. Bu programlardan Turizm ve Otel İşletmeciliği, Dış Ticaret ve Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programları 2010-2011 Akademik yılından itibaren İKMEP projesi kapsamında eğitim vermektedir.

Gökçeada Meslek Yüksekokulu

Lapseki MYO'nun Özgörevi – Misyon

Ulusal ve uluslararası alanda lider olabilecek donanımda
Klasik,ezbere dayalı eğitim yerine uygulamalı aktif eğitim vererek
Araştırmacı, bilimsel ve eleştirel düşünmeyi benimsemiş, özgün yaklaşımlar geliştirebilecek ve uygulama becerisine sahip
Bölgemiz ve ülkemiz gelişimine katkı sağlayacak nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.

Lapseki MYO'nun Özgörüşü – Vizyon

Yüksek niteliklli öğretim üyesi kadrosu ile uluslararası düzeyde eğitim-öğretim sunmak.
Kurumsal kültürü güçlü, muzunları tercih ediliyor olmak.
Araştırma, eğitim ve bilgi üretiminde ulusal alanda söz sahibi olmak.
Üniversitemizin ilgili diğer birimleriyle işbirliği kapsamında disiplinlerarası özgün bir yapılanmanın benimsenmesini sağlamaktır.

Lapseki Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1993-1994 eğitim öğretim yılında Hemşirelik eğitimi vermek üzere faaliyetine başlamış ve 1993 – 1999 yılları arasında Hemşirelik programından ön lisans düzeyinde 129 ‘’Sağlık Teknikeri’’ mezunu vermiştir. Ancak, 1997 – 1998 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz bünyesinde Sağlık Yüksekokulunun açılması ve “Hemşirelik’’ eğitimi vermeye başlaması nedeniyle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuza “Hemşirelik” öğrencisi alınmamıştır. Yüksekokulumuzda İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programları bulunmaktadır. 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Anestezi, Perfüzyon Teknikleri, Elektronörofizyoloji, İlk ve Acil Yardım II. Öğretim ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri II. Öğretim programları açılması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun görülmüştür.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Misyonumuz

Zaman ve mekandan bağımsız olarak çalışarak kendi alanında yetkin, teknolojik bilgi ve becerileri doğru kullanabilen, yeterli düzeyde kültür birikimine ve iletişim becerisine sahip olan, girişimci, yaratıcı, özgüveni yüksek, mesleki etiğe uygun davranan, mesleki ve teknik alanda ihtiyaç duyulan, evrensel değerleri benimsemiş nitelikli bireyler yetiştirerek istihdama, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişime katkıda bulunmak ve ÇOMÜ' nün dünya üniversitesi olma vizyonuna destek sağlamaktır.

Vizyonumuz

Mesleki ve teknik eğitim alanında lider, yenilikçi, yaratıcı, gelişime açık, katılımcı, paylaşımcı bireyler yetiştirerek ülkenin nitelikli Meslek Yüksekokulları arasında yer almaktır.

Yenice Meslek Yüksekokulu