Akademik

Yüksekokullar

VİZYON

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin ''…Uluslararası Akademik Topluluklar ile Sürdürülebilir Etkileşim Sağlayan Dünya Üniversitesi Olmak'' vizyonu doğrultusunda,Yüksekokulumuzun vizyonu, evrensel değerleri kendisine rehber edinerek bölgesine, ülkesine, dünyaya ve bilime katkı sunacak bir yükseköğretim kurumu olmaktır.

MİSYON

Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun misyonu, teori ile uygulamanın birbirinden ayrı düşünülemeyeceği tespitinden hareket ederek, ülkemizin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunacak nitelikli insan kaynağını yetiştirmektir.

Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

MİSYON

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi misyonu doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde Performans, Müzik Teorisi, Müzikoloji, Müzik Teknolojileri, Kompozisyon ve Şeflik Alanlarında eğitim veren bir kurum olmaktır.

VİZYON

Vizyonumuz; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi vizyonu doğrultusunda ulusal ve uluslar arası düzeyde, alanında uzman ve nitelikli akademik kadrosuyla,-Dünyanın en muhteşem dili olan MÜZİKÇE'yi akademik çerçevede ele alarak icra/seslendirme ve dans performansına yönelik, müzik teorileri ve müzikoloji alanında araştırmacı, üretken, müzik teknolojileri konusunda uzmanlaşmış öğrenciler yetiştirmek,-Bu yolla müzik bilimi ve sanatına kültürün devamlılığı ve müziksel gelişimin temel alındığı katkılar sağlamak,-Bilimsel ve sanatsal etkinlikleri ve organizasyonları ile müzik kültürüne katkı sağlamaktır.

Devlet Konservatuarı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (GUBY), dünyamızın gelecekte karşılaşacağı sorunlarını yenilikçi bir eğitim anlayışıyla çözümlemeyi amaçlar.Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu temel misyonunu; yüksek kaliteli eğitim, sorumluluk, tartışma ve çözümler uygulama olarak görür.Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun bakış açısı küreseldir. Uluslararası bilimsel ve kültürel değişimleri aktif olarak destekler. Ders programları, uluslararası topluluğun talepleri ve fırsatlarına odaklıdır.Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu; kaliteli güncel lisans programları ve bu programlardaki uygulama ağırlıklı dersleriyle bağımsız ve analitik düşünceli bireyler yetiştirmektedir.

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Misyonumuz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun misyonu kendisine bağlı Modern Diller, Hazırlık Eğitimi ve Mütercim Tercümanlık Bölümleri arasında koordinasyonu sağlamak ve Yabancı Dil Hazırlık programına kayıtlı olan ve üniversitemizin çeşitli fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ortak zorunlu yabancı dil dersi alan öğrencilerimizin eğitim öğretim faaliyetlerini takip edebilmeleri için gereken okuma ve dinleme becerilerinin yanında sözlü ve yazılı iletişim becerilerini de kazanmalarına ve geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.Yüksekokulumuzun bir diğer misyonu ise, yabancı dil eğitiminde en modern yöntem, teknik ve yaklaşımların kullanıldığı, öğrencilerin sosyal gelişimlerinin yanında öğretmenlerin mesleki gelişimlerine de olanak sağlayan bir eğitim ortamı yaratmaktır.Bu amaçları gerçekleştirirken öğrencilerin bilgili, kültürlü, yapıcı, yaratıcı, özgün, yeniliklere açık biçimde yetişmelerini sağlayacak dünya standartlarında eğitim ve öğretim verilmesini hedeflemektedir.

Vizyonumuz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun vizyonu, eğitim-öğretim kalitesini mümkün olan en üst düzeye çıkarmak, öğrencilerimizi evrensel düzeyde geçerliliği olan yabancı dil seviyesine ulaştırmak ve akademik çalışmalarını en etkili biçimde gerçekleştirmelerine yardımcı olacak yabancı dil bilgisini sağlamaktır. Benzer eğitim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma yükselmek de yüksekokulumuzun en önemli hedeflerinden biridir.

Yabancı Diller Yüksekokulu