İdari

Yönetim Kurulu

Kurul Üyesi Birim
Prof. Dr. Sedat MURAT REKTÖR
Prof. Dr. Bünyamin BACAK Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Suat UĞUR Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Süha ÖZDEN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Sedat MURAT Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Tamer DEMİR Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Murat YILDIRIM Ziraat Fak. Dekan V.
Prof. Dr. Şevket YAVUZ İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bünyamin BACAK Biga İkt.İda.Bil.Fak. Dekan V.
Prof. Dr. Nazan YELKİKALAN Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ekrem Şanver ÇELİK Deniz Bilimleri ve Tek. Fak. Dekan V.
Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İsmail TARHAN Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. İsmail TARHAN İletişim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Metin ATMACA Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Hüseyin ERKUL Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hürmüz KOÇ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Abdullah KELKİT Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Süha ÖZDEN Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ali Osman UYSAL Turizm Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin ERKUL Senatoca Seçilmiş Üye
Prof. Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN Senatoca Seçilmiş Üye
Prof. Dr. Hidayet IŞIK Senatoca Seçilmiş Üye
Sami YILMAZ Genel Sekreter