İdari

Yönetim Kurulu

ÜNVAN ADI SOYADI
Prof. Dr. Sedat MURAT REKTÖR
- Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Süha ÖZDEN Rektör Yardımcısı
- Rektör Yardımcısı
- Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Tamer DEMİR Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Alper DARDENİZ Ziraat Fak. Dekanı
Prof. Dr. Şevket YAVUZ İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bünyamin BACAK Biga İkt.İda.Bil.Fak. Dekanı
Prof. Dr. Nazan YELKİKALAN Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Murat YILDIRIM Deniz Bilimleri ve Tek. Fak. Dekan V.
Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüsnü BAYSAL Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İsmail TARHAN İletişim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Hüseyin ERKUL Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hürmüz KOÇ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Abdullah KELKİT Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Süha ÖZDEN Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ali Osman UYSAL Turizm Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin ERKUL Senatoca Seçilmiş Üye
Prof. Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN Senatoca Seçilmiş Üye
Prof. Dr. Hidayet IŞIK Senatoca Seçilmiş Üye
Sami YILMAZ Genel Sekreter