Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin Fahri Doktora Verdiği Kişi Listesi

Gerek kişisel nitelikleri ve uzun zamandan beri Türk-Japon ilişkilerine sağladığı doğrudan katkılarından dolayı Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 26.08.1993

Gösterdikleri üstün gayret ,dirayet, liyakat, emir ve direktifleri, yol göstericiliği,liderliği uluslararası seviyedeki ileri görüşlülüğü ve çalışmaları sebebiyle Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 28.10.1993

Ülkemize, inançlı ve mütevazı kişiliği, milli ve manevi değerlere bağlılığı ile her alanda önemli hizmetleri ve katkıları, Çanakkale'yi ekonomik gücüyle dünyaya tanıtıp bu yolda önemli gayretler sarfederek başarılar kazanması sebebiyle Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 28.10.1993

Türk Alman dostluk ve iş birliğinin sağlanması için gayret göstermesi; Almanya 'da yaşayan Türklerin eğitim,kültür,sağlık,gibi önemli problemlerinin çözümü için geniş çaplı ve samimi çalışmalarda bulunmasından dolayı Uluslararası İlişkiler alanında Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 25.10.1995

Bölge ve dünya barışının sağlanması ve korunması, Türk Devletinin dünya devletleri arasında şerefli, itibarlı, ve seçkin olması, Yavru Vatan Kıbrıs'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması, uluslararası ilişikiler bazında haklı yerini alması gibi bir çok alanda gösterdikleri üstün gayret ,dirayet, liyakat, emir ve direktifleri, yol göstericiliği,liderliği uluslararası seviyedeki ileri görüşlülüğü ve çalışmaları sebebiyle Uluslararası İlişkiler alanında Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 1.03.1996

Yol gösteriçiliği, yöneticiliği, ileri görüşlülüğü ve ürettiği ürünleriyle hem yurt içi hende yurtdışında ülkemizi en mükemmel şekilde temsil eden, ülkemize maddi manevi gelir ve prestij kazandırmasından dolayı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon alanında Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 3.03.1997

Bölge ve Dünya barışının sağlanması ve korunması; Türk toplumunun ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, dünya devletleri arasında şerefli, itibarlı ve seçkin yerini alması, Kıbrız Türkü'nün yüce gururunu, tıpkı bayrağımızdaki al rengin ihtişamı gibi daima göklere tutması, ve Milli ve manevi ruhla vatanda-millette birlik ve beraberlik ilkesini her zaman ve her yerde üstün gayret, dirayet, liyakat,yol göstericiliği,engin tecrübesi, liderlği, uluslararası ilişkilerdeki ileri görüşlülüğü ve çalışmaları sebebiyle,Uluslararası İlişkiler alanında Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 3.03.1997

Ülkemizde; ekonomik, sanayi, ticari, kültürel, turizm, uluslararası ilişkiler ve teknolojik yatırımların sağlanması, işbirliği, dayanışma, kazanma ve paylaşma anlayışının yerleşmesi hususlarında gösterdiği üstün gayret, liyakat, emir ve direktiflerini, yol göstericiliği, liderliği, yönetim ve organizasyondaki ileri görüşlülüğü ve çalışmaları sebebiyle Yönetim ve Organizasyon alanında Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 12.05.1997

Çanakkalemize ve Üniversitemize olan katkılarından dolayı Su Ürünleri ve Yetiştiriciliği ve Teknoloji alanında Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 12.05.1997

Uluslararası ilişkiler alanında Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 12.05.1997

Türk-Alman ilişkilerineolumlu katkılarından ve bu ilişikilerin daha da güçlenmesi için büyük özveri ile çaba sarfermesi sebebiyle Uluslararası İlişkiler alanında Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 35887

Eğitime yapmış olduğu yatırım ve hizmetlerden dolayı Eğitim bilimleri Alanında Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 16.04.1998

Uzun yıllar Anadolu’da kazı çalışmalarında bulunmuş olması, İstanbul-Alman Arkeoloji Enstitüsü Bilimsel Üyeliği, Troia Kazısı Başkanı, Tübingen Anadolu ve Komşuları Derneği’nin Kurucu Üyeliği, İstanbul Turcicum Scientiae Antiquitatis Enstitüsü Şeref Üyeliği yapmış ve Türkiye’nin Tarihi Kültür ve Sanat Mirası Özel Hizmet Ödülü ve Türkiye Cumhuriyeti Hizmet Madalyası almış olması ve Tükiye’nin uluslararası alanda tanıtılmasına büyük katkılar sağlamış olması sebebiyle Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 2.07.2002

Türkiye’ de erozyonla aktif mücadele eden ve ülke sathında ağaçlandırma gerçekleştiren Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı TEMA’ yı kurması, Yalova’ da Karaca Arboretum’ u kurmuş olması (Ağaç Müzesi), Türkiye’ deki anıtsal ağaçların korunması için çalışmalar başlatmış olması yanı sıra habitat ve biyolojik çeşitliliğin karşı karşıya olduğu tehlikeleri gündeme taşıması, Yurt sathında gerçekleştirdiği geziler aracılığıyla Türkiye’nin yaşadığı çölleşme tehlikesini gündeme taşıyarak yoğun ağaçlandırma kampanyasını düzenlemesi, Meraların ıslahı, şelalelerin kurumasının önlenmesi, ormanların kesilmesinin önlenmesi konusunda yoğun çalışmalar gerçekleştirmiş olması, Medeniyetlerin var veya yok oluşunun toprağa bağlı olduğu bilincini yaygınlaştırması, Bağımsızlık ve ekonomik özgürlüğün topraktan geçtiği görüşünü seslendirmesi ve ülke sathında bu görüşün benimsenmesini sağlaması sebebiyle Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 3.08.2005

Gösterdiği siyasi mücadele ile KKTC’nin kurulması ve gelişimine yaptığı değerli katkılar, Yaptığı siyasi görevlerle KKTC içerisinde, siyasi ortamın gelişimine yaptığı katkılar, KKTC’nin 18 yıl boyunca yürüttüğü; başbakanlığı boyunca KKTC’nin Ulusal ve Uluslararası alanda güçlenmesine yaptığı katkılar, 18 Nisan 2010 tarihinden beri KKTC Cumhurbaşkanı olarak Kıbrıs Adası’nda barışın ve istikrarın temini için yürüttüğü mücadele sebebiyle, Uluslararası İlişkiler alanında fahri doktora ünvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 7.10.2011

Yazdığı pek çok şiir, deneme, makale ve yayımladığı onlarca kitapla edebiyat ve felsefe alanında söz sahibi olan Hilmi YAVUZ sadece bir şair ve yazar değil aynı zamanda akademisyen ve gazeteci kimliği ile de ön plana çıkan bir aydındır. Onun çalışmaları, özellikle şiirleri, sadece Türkiye’de değil diğer dillere çevrilerek yurtdışında da okunmaktadır. Türk düşünce dünyasına yaptığı katkıların yanında onun asıl etkili olduğu alan, başta şiir olmak üzere Türk Edeiyatı’dır. Edebiyatımıza yaptığı önemli katkılarından dolayı Türk Edebiyatı alanında fahri doktora ünvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 7.10.2011

Türk Kültürü ile Türk Dili ve Edebiyatında geçmişle gelecek arasında güçlü bir bağın kurulmasına yaptığı önemli katkılar ve Türkiye ile Türk dünyası arasında bir köprü oluşturulmasına yaptığı önemli katkılardan dolayı Eğitim Bilimleri Alanında fahri doktora ünvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 14.11.2011

Türkiye’nin Ermeni meselesindeki tezlerini savunan mahiyette konuşmalar yapan ve makaleler yazan Mango, çalışmaları ile yurt içinde ve dışında Türk tarihinin bilinmesini sağlayan ve Türkiye’nin tanıtımına katkı sunan önemli bir yazar olması sebebiyle Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 3.05.2012

Çanakkale Seramik şirketinin bir dünya markası ve sektöründe lider firmalardan biri olmasındaki önemli rolü, Ülke ve bölge ekonomisinin gelişimine 30 yılın üzerindeki başarılı yöneticiliği ile katkı sağlaması, bu süreç içerisinde üniversite ve sanayi işbirliğinin gelişimi için harcadığı yoğun emek ve İşletme Eğitimine vermiş olduğu destek, Çanakkale’nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminin sağlanmasında sivil toplum kuruluşlarına vermiş olduğu destekleri sebebiyle İşletme alanında Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 28.06.2012

Dilimize, Edebiyatımıza, Kültürümüze ve Tarihimize yaptığı ve yapmakta olduğu bu önemli katkılarından dolayı Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 31.08.2012

Sivil toplumun gelişmesine, eğitime, Çanakkale’nin üniversite kenti haline dönüşmesine, vakıf kültürünün gelişmesine, hayırseverlik kültürünün inşasına ve yayılmasına yaptığı katkılar ile mesleğinde ve sivil platformda ön plana çıkmış ve Çanakkalemizin yetiştirdiği önemli değerlerden birisi olması sebebiyle Kamu Yönetimi alanında Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 13.11.2012

Uluslararası barışa, kardeşliğe ve işbirliğine, Türkiye-Kosova ilişkilerinin gelişmesine ve uygulamaları ile uluslararası ilişkiler disiplinine olan katkılarından dolayı Uluslararası İlişkiler alanında Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 25.01.2013

Klasik Türk Müziğine besteleriyle yapmış olduğu sanatsal hizmetlerden ve geleneksel sanat müziğimizin korunarak gelecek kuşaklara taşınmasına yaptığı katkılardan dolayı Klasik Türk Sanat Müziği bestecisi ve solisti olması sebebiyle Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 4.04.2013

Üniversitemiz sanayi işbirliği sürecinde, yeni işbirlikleri oluşturmak ve mevcutları geliştirmek bağlamında bölgemizde yatırım gerçekleştirmiş ya da gerçekleştirme sürecindeki işletme ve iş adamlarını motive etmesi, işletme alanındaki bilgisi, deneyimi ve tecrübesinden dolayı Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 19.04.2013

Üniversitemiz Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kazanan öğrencilerimizin Biga’ya uyum sağlamalarında maddi ve manevi katkılarının olması, Biga İlçesi’nin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde büyük emeklerinin olması, Sivil toplumun gelişmesine, eğitime, Çanakkale’nin üniversite kenti haline dönüşmesine, hayırseverlik kültürünün inşasına ve yayılmasına yaptığı katkılar, Üniversitemize verdiği destekler kapsamında Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kütüphanesi ve Yabancı Diller Hazırlık Binası’nın kurulmasında büyük emeği olması, Üniversitemiz Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin gelişim sürecinde yaptığı katkıların yanı sıra adı geçen Fakültemizde ders vermiş olması ve çok sayıda öğrencinin yetişmesinde emeği olması nedeniyle kamu yönetimi alanında Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 10.09.2013

Ülkemizin ender yetiştirdiği eğitimcilerden, eğitim ve çocuk eğitimi, ebeveyn eğitimi ve Anadolu aile yapısı üzerine çalışmalar yapan ve Pedagoji literatürüne “Anadolu Pedagojisi” tabirini katarak adından söz ettiren sayın Adem GÜNEŞ’e yaptığı çalışmalardan dolayı Eğitim Bilimleri Alanında Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 24.09.2013

1983-1988 yılları arasında Çanakkale Baro Başkanı olarak görev yaptığı sırada saygın kişiliğiyle hukuk alanındaki hizmetlerinden, Demokratik kişiliği ile hak ve özgürlükler konusundaki duyarlılığından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne kuruluş yıllarında üç yıl boyunca yürüttüğü gönüllü hukuk danışmanlığından, Yürüttüğü hukuk mücadelesiyle yirmi beş dönümlük bir araziyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine kazandırmasından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arazisi içerisinde olup çöplük alanına dahil edilen dört buçuk dönümlük bir araziyi açtığı dava sonrası Üniversitemize geri kazandırması ve çevre bilincinin gelişmesindeki katkılarından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı (ESBAV) denetleme kurulu üyesi olarak sağladığı katkılarından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamladığı Yüksek Lisans Programında hazırlamış olduğu Lozan Antlaşması Sürecinde TBMM’deki çalışmaları kapsayan Yüksek Lisans teziyle Sosyal Bilimlere yapmış olduğu katkılarından, Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Programında özel öğrenci olarak katıldığı dersler nedeniyle gösterdiği başarı ve gayretlerinden, 1994 yılından itibaren Üniversitemiz Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tüm bölümlerde hukuk derslerini gönüllü olarak düzenli bir şekilde başarıyla yürütmesinden ve çok sayıda öğrencinin yetiştirilmesindeki emeklerinden dolayı Uluslararası İlişkiler alanında Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 1.11.2013

1980 yılından bu yana Türkiye’de çalışmalar yapan Prof. Dr. Charles Brian ROSE, 2004 yılından itibaren Troia ve Çanakkale bölgesinde arkeolojik araştırmalar yapmış ve bu çalışmaları sonucunda, bölgenin eskiçağ tarihi ve arkeolojisinin aydınlatılması yönünde çok sayıda yayına imza atmıştır. Ayrıca 2012 yılında, daha önce Türkiye’den Amerika Birleşik Devletleri’ne kaçırılmış olan bazı Troia kökenli eserlerin Türkiye’ye iade edilmesine yardımcı olmuştur. Prof. Dr. Charles Brian ROSE, yaptığı çalışmalar ile hem Türkiye’nin tanıtımına hem de bölge tarihi ve arkeolojisine önemli katkılar sağlamış olmasından dolayı Tarih ve Arkeoloji alanlarında Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 8.11.2013

1983-1988 yılları arasında Çanakkale Baro Başkanı olarak görev yaptığı sırada saygın kişiliğiyle hukuk alanındaki hizmetlerinden, Demokratik kişiliği ile hak ve özgürlükler konusundaki duyarlılığından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne kuruluş yıllarında üç yıl boyunca yürüttüğü gönüllü hukuk danışmanlığından, Yürüttüğü hukuk mücadelesiyle yirmi beş dönümlük bir araziyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine kazandırmasından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arazisi içerisinde olup çöplük alanına dahil edilen dört buçuk dönümlük bir araziyi açtığı dava sonrası Üniversitemize geri kazandırması ve çevre bilincinin gelişmesindeki katkılarından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı (ESBAV) denetleme kurulu üyesi olarak sağladığı katkılarından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamladığı Yüksek Lisans Programında hazırlamış olduğu Lozan Antlaşması Sürecinde TBMM’deki çalışmaları kapsayan Yüksek Lisans teziyle Sosyal Bilimlere yapmış olduğu katkılarından, Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Programında özel öğrenci olarak katıldığı dersler nedeniyle gösterdiği başarı ve gayretlerinden, 1994 yılından itibaren Üniversitemiz Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tüm bölümlerde hukuk derslerini gönüllü olarak düzenli bir şekilde başarıyla yürütmesinden ve çok sayıda öğrencinin yetiştirilmesindeki emeklerinden dolayı, Uluslararası İlişkiler alanında Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 27.12.2013

Tarımımıza olan katkıları, değerli çalışmaları, kurumlar arası ortak çalışma kültürü yönündeki örnek yaklaşımları, görevini yaparken gösterdiği dürüstlük ve fedakarlıkları nedeniyle Sayın Ali Rıza TEKİN’e, Ziraat Alanında alanında Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 29.04.2014

Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU’na yolbaşçılık yaptığı halkının; vatan Kırım’a dönme, milli, dini ve insani haklarını elde etme mücadelesiyle dünyaca tanınmış bir insan hakları savunucusu olup, Kırım Tatar halkına halen önderlik etmekte ve mücadelesini büyük bir sabır ve fedakârlıkla sürdürmekte olması sebebiyle Uluslararası İlişkiler alanında Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 9.05.2014

Ülkemizin ve Çanakkale ilinin en önemli ekonomik ve sosyal değer üreten kurumlarından birisi olan Kale Grubunun sürekli büyümesine ve gelişimine yaptığı katkılarından, İşletme alanındaki bilgisi ve tecrübelerinden, Kariyeri boyunca pek çok sivil toplum kuruluşu, dernek, vakıf ve odanın yönetim kurullarında aktif rol üstlenerek Türkiye’nin tanıtımına, halkın refahı, eğitimi, mutluluğu ve sosyal gelişimi için yararlı hizmetlerde bulunmalarından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin yerleşke ve birimlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği maddi ve manevi desteklerini içeren sosyal sorumluluk merkezli yönetim anlayışlarından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – sanayi işbirliği sürecinde, yeni işbirlikleri oluşturmak ve mevcutları geliştirmek bağlamında bölgemizde yatırım gerçekleştirmiş ya da gerçekleştirme sürecinde olan işletme ve iş adamlarının motive edilmesi hususunda yapmış olduğu katkılardan dolayı; Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Sayın Zeynep BODUR OKYAY’a, İşletme alanında Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 30.05.2014

Ülkemizin ve Çanakkale ilinin en önemli ekonomik ve sosyal değer üreten kurumlarından birisi olan Kale Grubunun sürekli büyümesine ve gelişimine yaptığı katkılarından, İşletme alanındaki bilgisi ve tecrübelerinden, Savunma ve havacılık sektöründeki Ar-Ge çalışmalarına katkılarından, Ülkemizin savunma sanayisi ve havacılık sektörünün gelişmesine sağladığı katkılarından, Kariyeri boyunca pek çok sivil toplum kuruluşu, dernek, vakıf ve odanın yönetim kurullarında aktif rol üstlenerek Türkiye’nin tanıtımına, halkın refahı, eğitimi, mutluluğu ve sosyal gelişimi için yararlı hizmetlerde bulunmalarından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin yerleşke ve birimlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği maddi ve manevi desteklerini içeren sosyal sorumluluk merkezli yönetim anlayışlarından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – sanayi işbirliği sürecinde, yeni işbirlikleri oluşturmak ve mevcutları geliştirmek bağlamında bölgemizde yatırım gerçekleştirmiş ya da gerçekleştirme sürecinde olan işletme ve iş adamlarının motive edilmesi hususunda yapmış olduğu katkılardan dolayı; İşletme alanında Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 30.05.2014

Taha AKYOL, yakın dönem Türk siyasal hayatına ışık tutan önemli ve nesnel eserler vermiştir. Türkiye’nin kuruluşundan itibaren süregelen modernleşme çabasını, askeri müdahaleler dönemini ve bir asrı aşan demokratikleşme sürecini bir gazeteci olarak meslek ilkelerinden taviz vermeden takip etmiştir. Sayın AKYOL’un Siyaset Bilimi alanında ciddi çalışmaları bulunmaktadır. Araştırmacı kimliği ile dünya gündemini ve güncel siyaseti yakından takip eden, köşe yazarı olarak makaleler yazan Sayın AKYOL’un; olayları tarihsel süreç içerisinde ve bir kavramsal çerçeve dâhilinde yorumlaması, çalışmalarında objektiflikten ayrılmaması eserlerinin birçok akademik çalışmaya referans olmasını da beraberinde getirmiştir. Tüm bu özellikleriyle birlikte, Taha AKYOL’un Siyaset Bilimi’ne de katkısı büyüktür. Ayrıca gazetecilik mesleğini toplumun doğru haber alma hak ve özgürlüğünü gözeterek icra etmiş; meslek ilkelerine bağlılığı ile yetişmekte olan birçok genç gazeteciye de örnek olmuştur. Doğduğu toprakların geleneklerinden kopmadan evrensel bakış açısını benimsemiş bir isim olan Taha AKYOL, toplumu ileriye taşıyacak eserleri ve yaklaşımı ile demokrasi ve insan hakları kültürünün gelişmesine katkı sunmuş olması sebebiyle Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 5.09.2014

Sahne ve görsel sanatlara performansıyla sağladığı katkı; tiyatroyu ve sinemayı halk kitlelerine sevdirmesi, Türk kültür ve geleneğinin sahneye, ekranlara ve beyaz perdeye taşımada gösterdiği kararlılık; hal, hareket ve davranışlarıyla genç nesillere örnek model olma konusundaki gayretleriyle sanatçı kişiliğini birleştirmesi nedeniyle tiyatro, dizi ve sinema sanatçısı Sayın Ahmet YENİLMEZ’e Sahne ve Görsel Sanatlar alanında Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 14.11.2014

Sayın KAMER, memleketi Denizli-Çivril başta olmak üzere Türkiye’de birçok eğitim kurumunun yapılmasında finansör olmuş bir eğitim dostudur. Sayın KAMER, “İnsanların hayırlısı insanlara hizmet edendir.” Hayırseverlik felsefesiyle hareket eden ve “karakteri altından yüksek olan altına şekil verir, karakteri altından düşük olana altın şekil verir.” veciz ifadelerinin sahibi olan ve bu sözleri gerek iş yerinde gerek iş yaşamında kullanarak dürüstlüğü kural haline getiren ve de bunu daima öncelik haline getiren bir iş adamıdır. Türk kuyumculuğunu Dünya’da ekol haline getirmesinden, dünyaca ünlü kendi markasını oluşturmasından, dürüst bir girişimci olmasından ve eğitim için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamasından dolayı İşletme alanında Fahri Doktora Unvanı verilmiştir.


Veriliş Tarihi : 26.12.2014

  • Bosna Hersek’in Uluslararası ve Bölgesel Barış ve İşbirliği inisiyatiflerinde aktif rol almasına yaptığı katkıları,
  • Bosna Hersek’in Dış Politikada daha etkin olmasına ve Barış ve İstikrar yönünde yeni bir çizgi çizmesindeki katkıları,
  • Türkiye’nin öncülüğündeki 2010 yılında başlatılan Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan arasında düzenlenen üçlü Danışma toplantılarındaki rolü,
Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerine sağladığı olumlu katkılarından dolayı


Veriliş Tarihi : 10.12.2015

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Alanında


Veriliş Tarihi : 29.09.2017

"Türk Dili ve Edebiyatı" alanında


Veriliş Tarihi : 10.04.2018

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Alanında


Veriliş Tarihi : 26.04.2019

İşletme Bölümü Girişimcilik Alanı


Veriliş Tarihi : 18.02.2021

Spor Bilimleri alanı


Veriliş Tarihi : 26/10/2021