COMU-TTO Proje Destek Ofisi 2023 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde üniversite-sanayi-kamu işbirliği kapsamında yürütülecek ve inovasyonu önceleyen tüm bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif araştırma projelerinin hayata geçirilmesinde kilit rol oynayan bir destek birimidir. Üniversitemiz akademisyenlerinin, sanayiciler başta olmak üzere sadece Çanakkale’de değil yurt genelinde girişimcilerle, turizm, kültür ve sanat alanında faaliyetlerini sürdüren dış paydaşlarla yapabileceği ulusal ve uluslararası düzeydeki işbirliklerinde bir köprü görevi görmek yanında, mentörlük fonksiyonu da bulunmaktadır. ÇOMÜ akademisyenlerinin TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projeleri açısından sahip olduğu deneyim ve bilgi/teknoloji birikiminin katma değere dönüşmesi için bu işbirlikleri bir fırsat olarak algılanmakta, akademisyenlerin tüm ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma fon programlarından yararlanmalarını sağlamak için Proje Ofisi hayata geçirilmiştir. Yine ÇOMÜ akademik personelinin TEKNOPARK’ta faaliyet gösteren çok sayıda AR-GE, ÜR-GE ve inovasyon şirketine sahip olması bu işbirlikleri açısından ayrı bir avantajdır. Proje Destek Ofisimiz bu açıdan firmalara danışmanlık hizmeti verilmesi, ulusal ve uluslararası mali ve idari destek programlarının fonlarına başvurmada proje hazırlama ve yürütme konusunda destek olmayı amaçlamaktadır. Akademisyenler ile kamu, özel sektör, sanayiciler ve STK'lar gibi ilgili dış paydaşlar üniversitemiz bünyesinde oluşturulan proje çalışma stüdyolarında bir araya getirilerek özgün fikirlerini katma değer sağlayacak projelere dönüştürecekleri ortamlar oluşturulmuştur.

ÇOMÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ile koordine çalışan Proje Destek Ofisi’nin iş tanımı aşağıda belirtilen hususları kapsar;
  • Ulusal ve Uluslararası mali destek programları veya fonlarının çağrılarını takip etmek,
  • ÇOMÜ akademik personeline bu çağrıları Proje Ofisi resmi mail hesabı üzerinden iletmek,
  • ÇOMÜ akademisyenlerine proje hazırlama mentörlük hizmeti vermek,
  • ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencilerine BAP, TUBİTAK ve AB Dayanışma Projeleri alanında proje hazırlama eğitimleri organize etmek,
  • Akademisyenlerin sanayiciler, firma sahipleri, girişimciler, kamu AR-GE temsilcileri ve STK temsilcileri ile bir araya getirmek.
  • ÇOMÜ Proje stüdyosu odak grup toplantıları çalışmalarına destek vermek.

İletişim:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Proje Destek Ofisi
Rektörlük, projeofisi@comu.edu.tr