HABER

Bologna (BEK) ve Kalite Kurulları Toplantısı Gerçekleştirildi

Bologna (BEK) ve Kalite Kurulları Toplantısı Gerçekleştirildi
26.12.2018

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) “Bologna Eşgüdüm Komisyonu” toplantısı senato salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Bologna Eşgüdüm Komisyon Koordinatörü Prof. Dr. Dinçay Köksal, Komisyon Üyeleri Prof. Dr. Cüneyt Akı, Prof. Dr.  Abdullah Kelkit, Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Doç. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Dr. Öğr. Üyesi Ümit Güder, Öğr. Gör. Gülcan Kandemir, Öğr. Gör. Cumhur Erdönmez, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Erdal Demir ve Ümran Laçinkaya katıldı.

Yapılan toplantıda, Bologna sürecinin faaliyet alanlarına giren ve YÖK tarafından çerçevesi belirlenmiş konularda kurumun “Yıllık Eylem Planı” hazırlanması ve uygulanması sağlanarak,  2019 Ocak ayı sonuna  kadar ÇOMÜ  adına bir rapor hazırlanması çalışmaları başladı.

Bologna toplantısının ardından, Kalite Güvencesi kapsamında, 2018 yılı ile ilgili çalışmaların değerlendirildiği üst ve danışma kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden,ÇOMÜ Kalite Güvencesi Kurul Üyeleri, Prof. Dr. Abdullah Kelkit, Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi, Prof. Dr. Nazan Yelkikalan, Doç Dr. Tuğba Tümer, Doç Dr. Ayhan Oral, Doç Dr. Ali  Şahin Örnek, Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Özbaşı, Öğr. Gör. Remzi Mustafa Gencer ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Erdem Kodal katıldı.

Toplantı kapsamında, Bologna eğitim sistemi, birim stratejik plan ve çalışmaları yanı sıra, 2018 yılına ait kurum iç değerlendirme raporunun hazırlık çalışmaları için planlama yapıldı.


Fotoğraf Albümü


Bu Haber 1106 Kez Okundu