DUYURU

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları İLAN

19.02.2018 4557
Bu İçeriği Paylaş

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesiyle 375 Sayılı KHK’ye Eklenen Geçici 23. ve 24. Maddesi Gereğince Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları. 


24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir. 

İlanen Duyurulur 19/02/2018


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sonuçları için Tıklayınız.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sonuçları için Tıklayınız.

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Başkanlığı Sonuçları için Tıklayınız.

Sağlık Kültür ve Spor Dair Başkanlığı Sonuçları için Tıklayınız.


Tespit komisyonu kararına itiraz ve süresi

MADDE 11 – (1) Tespit komisyonu kararına göre sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.

İtiraz süresi ilan tarihinden itibaren 3 gündür.