HABER

06 Şubat 2017 Depremi (Mw=5.4) Bilgi Notu - Güncel

06 Şubat 2017 Depremi (Mw=5.4) Bilgi Notu - Güncel
06.02.2017
Bu İçeriği Paylaş

06 Şubat  2017  Ayvacık - Gülpınar'da  (Mw=5.5, KRDAE, Mw=5.3, AFAD, Mw=5.4, ÇOMÜ)  06:51 de orta büyüklükte bir deprem olmuştur. Bu deprem sonrası 277 adet buyuklu 5.3 ve daha küçük 277 deprem daha meydana gelmiştir. Depremler yer kabuğu  içinde ortalama 10 km (KRDAE, ÇOMÜ) sismojenik zon içinde dağılım göstermektedir.  İlk çözümler depremlerin, Biga Yarımadası Yenice fayı doğrultusu boyunca Kestanbol fay zonu çevresinde   KB-GD yönlü normal atım bileşeni baskın ve yanal atım bileşeni düşük fayların kırılması sonucu oluşan depremleri işaret etmektedir. Gerek 06:51 depremi gerek diğer 2 adet 5.3 büyüklüğündeki depremlerin çözümleri tekrar incelendiğinde bölgede hemen hemen KB-GD yönlü  normal bileşeni baskın olan faylanma karakteri göze çarpmaktadır. Depremler Çanakkale merkeze de yaklaşık 80 km uzaklıkta denizde olmuştur.  Bu özellikli depremler bölgenin teknonik yapısı ile uyumlu olup bağımsız niteliktedir. Deprem enerjisi itibariyle yapısal hasar oluşturabilecek özellikte olmayıp, mühendislik yapıları dışında hasar etkisi zayıf olarak tanımlanabilir. Diğer yandan bölgede denge halindeki heyelanları az da olsa harekete geçirebilecek bir depremdir. Bunun dışında kırsal bölgelerde betonarme olmayan ve mühendislik niteliklere sahip olmayan yapılarda orta şiddetli hasar oluşturabilecek depremdir.  Normal faylanma ve bağımsız karakterli bu tür faylanmaların neden olduğu depremlerin belirli bir süre daha devam etmesi beklenmektedir. Depremin ÇOMÜ istasyon kayıtları kullanılarak kaynak spektral analizi sonucu büyüklüğü 5.4 olarak hesaplanmıştır (Şekil 1).

Bölgenin depremselliği olarak bilinen depremlerin zamanda ve mekandaki (uzaysal) dağılımları aletsel dönem olarak da bilinen 1900 yıllarından sonra oluşan depremler incelendiğinde (Şekil-2) bölgede bu depreme eş değer ve daha büyük depremleri görmekteyiz. 1912 depreminden bu yana 1983 yılına kadar büyüklükleri 6.1 ile 7.3 arasında değişen 12 deprem kuzeybatı Ege ve Biga yarımasında oluşmuştur (Şekil-2). Bunlardan en önemlileri 1912 Mürefte (M=7.3) ve 1953 Gönen (M=7.3) depremleridir.  Her iki deprem içinde  olasılıksal çalışmalar, depremin tekrarlama aralığı 60-130 yıl olduğunu göstermektedir.

Bu deprem ait mekanizma çözümü (Şekil-3) depreme neden olan faylanmanın normal bileşeni baskın düşük yanal atımlı bir karaktere sahip olduğunu göstermektedir. Bölgemizin ve Anadolu’nun teknonik görünümü ve karmaşıklığı ele alındığında gerilim alanları olarak da tabir ettiğimiz büyük deprem oluşturma potansiyeline sahip faylar gelecekte de benzer enerjiye sahip depremleri üreteceklerdir. Kesin zamanı bilinmemekle beraber  oluş yerleri bu tektonik alanlar içeresindedir. Bölgemiz Anadolu’nun en etkin deprem bölgelerinden birisidir. Bu ve benzer enerjili ve de daha büyük depremlerin yapısal hasarlarının en aza indirgeyebilmek için özellikle şehirleşme alanlarında yapı stoklarının fiziksel durumları, zemin koşulları çok iyi bilinmeli ve gerekli görüldüğü durumlarda zemin ve yapıların teknik analizleri yapılmalıdır.


Şekil-3.06.02.2017 Mw=5.4 (COMU) Ayvacık depremi fay mekanizması çözümü (Güncellenmiş)

Ege bölgesi tektonik özellikleri ve depremlerine bakıldığında  bu tür karakterde depremlerin sık aralıklarla fakat küçük ve orta büyüklükte oluşabildiği görülmektedir. Bu büyüklükteki bir depremin doğası gereği belirli bir süre bu depremin büyüklüğünden en az 1 birim düşük olmak üzere artçıları beklenmektedir.  Deprem bölgesinde hasar ağırlıklı olarak yığma taş yapılarda gözlenmiştir.  Bu bakımdan özellikle başta bu tür yapılar olmak üzere orta ve ağır hasarlı yapılara  tekrar girilmemesi önerilmektedir. 

Doç. Dr. Tolga Bekler

Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Sismoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 


Kısaltmalar

COMU: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

KRDAE: B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

AFAD: Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Fotoğraf Albümü


Bu Haber 2243 Kez Okundu