HABER

Yüksek Öğrenim Mezunlarında İşsizliğin Psikolojik Sonuçları Temalı Proje Yapıldı

11.03.2016
Bu İçeriği Paylaş

ÇOMÜ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bünyamin Bacak danışmanlığında, Dr. Ebru Kanyılmaz Polat araştırmacılığında yürütülen “Yüksek Öğrenim Mezunlarında İşsizliğin Psikolojik Sonuçları ve İş Arama Davranışlarına Etkisi: Çanakkale İli Örneği” başlıklı BAP projesi tamamlandı.

Projenin sonucunda Çanakkale ili Türkiye geneline göre düşük bir işsizlik oranına sahip olmasına rağmen yüksek öğrenim mezunları arasındaki işsizlik oranı Türkiye ortalamasının üzerinde çıktı.

Lisans ve yüksek lisans mezunu işsizlerin Çanakkale ilindeki psikolojik durumlarının incelendiği çalışmada lisans ve yüksek lisans mezunu işsizlerin yarısından çoğunun depresyonda oldukları saptandı.

Dr. Polat konuyla ilgili şunları ifade etti: “Eğitim seviyesi arttıkça işsizlerin kaygı ve depresyon düzeyleri artmaktadır. İl genelinde bütün yükseköğrenim mezunu işsizlerin iş bulma ümitleri giderek yok olmaktadır. Çanakkale ilinde yükseköğrenim mezunlarına yönelik uygun işlerin sayısının yetersizliği eğitimli iş gücünü giderek daha umutsuz bir duruma sürüklemektedir. İş bulma ümidini yitiren işsizler işgücü piyasalarından koparak ‘iş aramayan işsizler’ durumuna gelmektedir”.

Dr. Polat araştırmadan çıkan bu sonuca göre; nitelikli işgücüne talep doğuracak büyük ve kurumsal işletmelerin Çanakkale iline yatırımlarının teşvik edilmesinin acil önem taşıdığını vurgulayarak,  İŞKUR’un da yükseköğrenim mezunu işsizlerin işgücü piyasasında istihdamına yönelik mesleki ve teknik eğitim kurslarına ve bununla ilgili projelere daha yoğun destek vermesini önerdi. 

Haber: Serhat ÇobanBu Haber 746 Kez Okundu