HABER

ÇOMÜ’de Türkiye Burslusu Öğrencilerde Rekor Artış

05.01.2016
Bu İçeriği Paylaş

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başbakanlığa bağlı müsteşarlık düzeyinde bir kamu kurumudur. YTB yurtdışındaki vatandaşlarımız, soydaş ve akraba topluluklarımız ile Türkiye'de öğrenim gören uluslararası burslu öğrencilerimize yönelik çalışmaları koordine etme, bu alanlarda verilen hizmetleri ve yapılan faaliyetleri geliştirme görevini üstlenmiştir. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın çalışmalarıyla gerek yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla gerekse soydaş ve akraba topluluklarla ilişkiler güçlendirilmekte, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha yakın ilişkiler tesis edilmektedir. Türkiye'nin uluslararası elçileri olan Türkiye Burslusu öğrencilerimiz ise; tarihten gelen köklü ilişkilerimizin yeniden inşasında önemli roller üstlenmekte, dünyanın dört bir yanındaki gönüllü elçilerimiz olmaktadırlar.

ÇOMÜ TÖMER Müdür Yardımcısı ve YTB Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Yasemin Uzun Tulgar la bir söyleşi gerçekleştirdik.

ÇOMÜ TÖMER'de öğrenim görenler hakkında bilgi verir misiniz?

Merkezimizde öğrenim görenler şu şekildedir. YTB (Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) tarafından gönderilenler, YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı) ile üniversitemize yerleşenler, şehrimizde yaşayan yabancı uyruklu olup Türkçe yeterliliğini geliştirmek isteyenler, yurtdışı üniversite değişim programları ile üniversitemize gelenler. 

Bu yıl ÇOMÜ TÖMER'de kaç kişi öğrenim görmektedir?

Şu an ÇOMÜ TÖMER'de toplam 83 kişi öğrenim görmektedir. Bunların 35'i dışarıdan kaydolmuştur. 18'i YTB (Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) tarafından merkezimize yerleştirilmiştir. Ayrıca, 25 Erasmus ve 3 Fullbright öğrencimiz vardır.

Öğrenci sayılarının geçen yıla göre düştüğü doğru mu?

2014-2015 Eğitim Öğretim yılında “Türkiye Bursları” tarafından üniversitemizde burslandırılan uluslararası öğrenci sayımız 20 iken 2015 yılında toplamda 52 öğrencimiz burslandırılmıştır. Bu durumda üniversitemizin “Türkiye Burslusu” öğrenci sayısında %100'den fazla bir artış olduğu aşikardır. Bu öğrencilerden Türkçe dil yeterliliğine sahip olmayan 18 kişi ÇOMÜ TÖMER'de öğrenimlerine devam etmektedirler. Geçtiğimiz yıl YTB Türkiye burslusu olarak 20 öğrenci göndermiş bunlardan sekizi ÇOMÜ TÖMER'de Türkçe eğitimi almıştır. Rakamlara bakıldığında üniversitemize gelen Türkiye burslusu öğrencilerin sayısında ciddi bir artış olduğu görülecektir. YTB üniversitemize ayrılan kontenjanı da yoğun çabalarımız sonucu arttırmıştır. Bu sebeple müdürümüz birkaç kez Ankara'da YTB ziyaretinde bulunmuştur. Önümüzdeki yıllarda Türkiye burslusu öğrencilerin sayısının artması için gerek rektörlüğümüzün gerekse ÇOMÜ TÖMER olarak bizim resmi girişimlerimiz devam etmektedir.

Öğrenci profilleriniz genellikle hangi ülkelerdendir?

YTB ve YÖS ile merkezimize yerleşenler genellikle Suriye, Afganistan, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Lübnan, Sırbistan, Dominik Kongo, Filipinler gibi ülkelerdendir. Dışarıdan kaydolanlar Finlandiya, Beyaz Rusya, Moğolistan, Irak, Kamerun, Çin, Suriye ağırlıklıdır. Ayrıca Avrupa ülkelerinden Erasmus öğrencilerimiz vardır.

ÇOMÜ TÖMER'de görev yapan, derse giren kişiler hakkında bilgi verir misiniz?

Merkezimizde üç idari personel, bir müdür ve iki müdür yardımcısı bulunmaktadır. Derse giren kişiler alanda en tecrübeli isimlerden oluşmaktadır. Derslerimiz 2 Doç. Dr., 1 Yrd. Doç. Dr. ve 1 Okutman tarafından yürütülmektedir. Önceki yıllarda sadece okutmanlardan oluşan kadro profesyonel kadro ile değiştirilmiştir. TÖMER artık dil öğretim merkezi olmuştur. Bu nedenle Türkçe öğretiminde son yöntem ve teknikler alanda uzman kişiler tarafından uygulanmaktadır.

Öğrencileriniz hangi seviyede ve Türkçe konuşabiliyorlar mı?

Şu an A2 ve B2 olmak üzere iki sınıfımız vardır. Öğrencilerimiz Türkçe konuşarak her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Hatta üst düzey dil yeterliliğinden sayılan soyut kavramları, atasözü ve deyimleri yerinde kullanabilmektedirler.

 Bu Haber 619 Kez Okundu