Akademik

Enstitüler

Tanıtım

Enstitümüz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda belirlendiği şekli ile Üniversitemizde ilgili anabilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapmak amacıyla 10/12/2010 tarih ve 27781 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1120 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 4 Doktora, 16 tezli, 2 uzaktan eğitim tezsiz ve 2 ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programında yaklaşık 1250 öğrencisi ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Enstitümüz, Terzioğlu Yerleşkesinden bulunan Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 3. Katında yer alan bürolarda hizmet vermektedir.

Misyon

Geleceğin Türkiye’sinin inşasında etkin roller alabilecek, “fikri hür, vicdanı hür”, vatan ve insan aşkıyla dolu, millî ve evrensel değerleri özümseyerek onları geliştirme yeterliliğinde olan, çağdaş düşünceli bireylere sahip olabilmek amacıyla eğitim politikalarının geliştirilmesini, araştırma ve eğitim amacıyla diğer resmi ve özel eğitim kurumları ile işbirliğinin artırılmasını sağlayarak, topluma hizmet etmektir.

Vizyon

Verilen görev doğrultusunda, birey yetiştirmeyi hedefleyen bütün faaliyetlerinde; en ileri bilimsel çalışma ve teknoloji imkânlarından yararlanarak, özgün, yaratıcı, aydın ve insanlığı ileriye götürücü araştırmaların gerçekleştirildiği, eğitim bilimleri alanında üstün nitelikli öğretim üyeleri ve topluma liderlik yapabilen bilim insanı ve uzmanlar yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, bir kurum olmaktır.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

VİZYON

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimdeki güncel gelişmeleri takip edebilen, bilimsel düşünceyi özümsemiş, sorun çözme yeteneğine sahip, bilimin gelişmesine katkı sunabilecek kişiler yetiştirerek nitelikli eğitim vermek. Öğrenme arzusunu canlı tutarak araştırmacı kimliğin gelişmesini sağlamak.Ulusal ve Uluslar arası düzeyde tercih edilen, tanınan ve saygı duyulan, tüm çalışanlarının üyesi olmaktan onur duyduğu bir enstitü haline gelmek. Sağlık ve bilim politikalarının oluşturulmasına katkı sunan bir eğitim ve araştırma kurumu olmak. Çağdaş bilim adamları ve ülke eğitimine katkı sunacak akademisyenler yetiştirmek.

MİSYON

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırmacı yönlerini açığa çıkaracak ortamı sağlayarak özgür, gelişime açık çağdaş bilim insanları yetiştirmek, Ulusal ve uluslararası üniversite ve araştırma merkezlerinde çalışabilecek etkin akademisyenler yetiştirmek, bilgi ve becerisini farklı alanlara uygulayabilen, bilim üretme yeteneğine sahip, evrensel bilime katkı yapabilecek bireyler yetiştirmek.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü