ÇOMÜ - Eğitimde ve Bilimde Dünya Üniversitesi

Senato Kararı Değişikliği

| Bu Duyuru 1629 Kez Okundu
  • Paylaş:

17/02/2023 tarihinde alınan 01 sıra numaralı Senato Kararının 02 ve 17 sıralı bentleri ile 02 sıra nolu Senato Kararı aşağıdaki şekliyle değiştirilmiştir.

Karar-01)

2)   Diş Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. sınıflarının yüz yüze eğitimlerinin devam etmesine (19/02/2023 04/01 sayılı Senato Kararı)

17) Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış olan ön lisans ve lisans programı öğrencilerinin kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını yüz yüze gerçekleştirmelerine, (19/02/2023 tarihli 04/02 sayılı Senato Kararı)

Karar-02)       Afet bölgesinde olup olmadığına bakılmaksızın (19/02/2013 tarihli 04/03 Senato Kararı) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ders kaydı yapmamış veya ders kaydı yapmış ancak uzaktan öğretime devam etme imkânı bulunmadığı için derslere devam edemeyen Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için belirlenen Akademik Takvimlerden bağımsız olarak kayıt dondurmak için başvurabilmelerine, kayıt dondurma işlemlerine ilişkin başvuruların 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ara sınavlar öncesi olan 17 Mart 2023 (19/02/2013 tarihli 04/03 Senato Kararı) tarihi mesai saati bitimine kadar yapılabilmesine, bu tarihten sonra gelen taleplerin değerlendirmeye alınmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.