ÇOMÜ - Eğitimde ve Bilimde Dünya Üniversitesi

17/02/2023 Tarihli Senato Toplantısı Kararları

| Bu Duyuru 20475 Kez Okundu
  • Paylaş:

Karar-01) 06 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli 11 il ve 1 ilçeyi kapsayan (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Elazığ ve Sivas’ın Gürün İlçesi) deprem nedeniyle eğitim-öğretim süreci ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 17.02.2023 tarih ve 12552 sayılı yazısına istinaden 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında;

1)      Üniversitemiz Tıp Fakültesi 4., 5., ve 6. sınıfları,

2)      Diş Hekimliği Fakültesi 3., 4. ve 5. sınıfları,

3)      Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm bölümlerinin 3. ve 4. sınıfları,

4)      Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tüm programlarının 2. sınıfları,

5)      Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nün 4. sınıfı,

6)  Üniversitemiz birimlerinde 3+1 uygulayan Ön lisans Programları ile 7+1 uygulayan Lisans Programlarının Uygulama yarıyıllarının (Ön lisans için 4.yarıyıl/Lisans programları için 8.yarıyıl) yüz yüze eğitimlerinin devam etmesine,

7)   Eğitim Fakültesinin, 4. Sınıf “Öğretmenlik Uygulaması 2 ve Okul Deneyimi” derslerini içeren bölümlerin yüz yüze eğitimlerinin devam etmesine,

8)  Diğer tüm akademik birimlerde Eğitim-Öğretimin Uzaktan Eğitim (Çevrimiçi) olarak yapılmasına,

9)    2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Uzaktan Eğitim (Çevrimiçi) olarak verilecek derslerin Ara, Yarıyıl Sonu ve Bütünleme Sınavlarının da çevrimiçi sınav, ödev, proje vb. şeklinde yapılmasına, Yüzyüze eğitim ve öğretim gerçekleştierecek programların 2022-20023 Eğitim ve Öğretim yılı güz yarı yılı bütünleme, telafi sınavı dışındaki tüm sınavların gözetimli ve yüzyüze yapılmasına,

10)   2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar yarıyıl içerisinde yapılması planlanan ara sınavların, 14 Nisan 2023 tarihine kadar uzaktan çevrimiçi sınav, ödev, proje vb. şekilde yapılmasına,

11)   2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı eğitim-öğretim faaliyetleri Uzaktan eğitim yöntemiyle tamamlanan derslerin, yarıyıl sonu (final) sınavlarının, 29 Mayıs 2023-09 Haziran 2023 tarihlerinde ve bütünleme sınavlarının ise, 19-23 Haziran 2023 tarihlerinde uzaktan çevrimiçi sınav, ödev, proje vb. şekilde yapılmasına,

12)   Deprem bölgesi içinde olan 11 il ve 1 ilçede (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Elazığ ve Sivas’ın Gürün İlçesi) afetten etkilenen ya da afet bölgesi dışından olan ve etkilendiğini belgeleyen öğrencilerden 27 Şubat- 03 Mart 2023 tarihleri arasına ertelenen Güz Yarıyılı Bütünleme Telafi Sınavlarına söz konusu tarihlerde katılamayan öğrencilerin Bahar Yarıyılı bütünleme sınavları esnasında 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına ait bütünleme Sınavlarının da eş zamanlı uzaktan çevrimiçi sınav, ödev, proje vb. şekilde  planlanmasına, yapılmasına,

13)   2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar yarıyılı tek ders sınavlarının 03-05 Temmuz 2023 tarihlerinde yüz yüze yapılmasına,

14)   Deprem bölgesi içinde olan 11 il ve 1 ilçede (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Elazığ ve Sivas’ın Gürün İlçesi) afetten etkilenen ya da afet bölgesi dışından olan ve etkilendiğini belgeleyen öğrencilerden 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 13-14 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan tek ders sınavlarına giremeyen öğrencilerin Tek Ders Sınavlarının 03-05 Nisan 2023 tarihleri arasında yüz yüze yapılmasına,

15)   Deprem bölgesi içinde olan 11 il ve 1 ilçede (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Elazığ ve Sivas’ın Gürün İlçesi) afetten etkilenen ya da afet bölgesi dışından olan ve etkilendiğini belgeleyen öğrencilerden 2022-2023 Bahar Yarıyılında kayıt donduran öğrenciler için, birbirinin devamı olan ve her biri kendi yarıyılında açılabilen/alınabilen derslerin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında sadece bir defaya mahsus olarak açılabilmesine/alınabilmesine ve öğrencilerin dönemlik 30 AKTS değerinin eklenen derslere istinaden esnetilebilmesine,

16)   2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bütünleme, Telafi, Tek Ders Sınavları ve 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara, Final, Bütünleme sınavları dışındaki tüm eğitim, öğretim, staj ve sınav süreçlerinin mevcut yönetmeliklerde ele alındığı şekilde yürütülmesine,

17) Staj zorunluluğu olan öğrencilerin stajlarının, takip eden ilgili yarıyıla/döneme ertelenmesi veya öğrencilere ilgili yarıyılda/dönemde ödev veya proje hazırlayarak bunun staj yerine sayılması imkânının verilmesine,

18) Uzaktan çevrimiçi yapılacak derslerin tüm materyallerinin dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ÜBYS sistemine yüklenmesine,

19)   Uzaktan çevrimiçi yapılacak her bir dersin, kredi saatine bağlı olarak 20*2=40 dk. ya da 20*3=60 dk. süre ile tek kayıtta gerçekleştirilmesine ve derslerin kayıtlarının öğretim elemanı tarafından başlatılmasına,

20)   Uzaktan çevrimiçi yürütülecek dersler için devam şartının aranmamasına,

21) Uzaktan çevrimiçi ders verecek öğretim elemanlarının derslerini Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan ofislerini ya da derslikleri kullanarak yapmalarına,

22)   Deprem bölgesinden olan 11 il ve 1 ilçede olan (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Elazığ ve Sivas’ın Gürün İlçesi) afetten etkilenen ya da afet bölgesi dışından olan ve etkilendiğini belgeleyen Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencilerinin, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde geçen “… çevrim içi sınavlarda danışman ve öğrencinin bir arada olması…” kuralı aranmaksızın tez savunma, tez izleme, tez önerisi savunma ve yeterlik sınavlarına katılma hakkının verilmesine,

23)  Uygulamada karşılaşılan diğer sorunların çözümünün çerçeve düzenlemelere aykırı olmamak kaydıyla ilgili birimlerin kurullarınca belirlenebilmesine,

24)   Tüm sınavların, öğrencilerin başarısını ölçen, ders kazanım çıktılarını ele alan, hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler doğrultusunda yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar-02) Deprem bölgesinden olan 11 il ve 1 ilçede de olan (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Elazığ ve Sivas’ın Gürün İlçesi) afetten etkilenen ya da afet bölgesi dışından olan ve etkilendiğini belgeleyen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ders kaydı yapmamış veya ders kaydı yapmış ancak uzaktan öğretime devam etme imkânı bulunmadığı için derslere devam edemeyen Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için belirlenen Akademik Takvimlerden bağımsız olarak kayıt dondurmak için başvurabilmelerine, kayıt dondurma işlemlerine ilişkin başvuruların 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ara sınavlar öncesi olan 07 Nisan 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılabilmesine, bu tarihten sonra gelen taleplerin değerlendirmeye alınmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar-03) Üniversitemiz “2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Uzaktan Eğitim Öğretim Süreçlerinde Dijital Ortamda Yapılacak Ölçme ve Değerlendirme Esasları”nın aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDE DİJİTAL ORTAMDA YAPILACAK

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında uzaktan eğitim sistemi ile verilen derslerin değerlendirmeleri, ilan edilen tarihlerde uygulanacak değerlendirme (gözetimli ya da gözetimsiz olarak uygulanacak açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar), ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler (dijital olarak teslim edilecek tasarım, uygulama, portfolyo uygulamaları), Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) ve Üniversitemiz tarafından senkron (canlı) derslerde kullanılan Microsoft Teams etkinlikleri, ÜBYS ve Microsoft Teams analitikleri kullanılacaktır.

Dijital ortamda yapılacak ölçme ve değerlendirme süreçlerinde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı olmak kaydıyla;

 

1.         Uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılacak olan değerlendirmelerde öğrenciler, yüz yüze verilen dersler ve uzaktan eğitim yapılan süre içerisinde dersin öğretim elemanınca yapılan tüm faaliyetlerden (canlı ders, materyal, ders notu vb.) sorumlu tutulacaktır.

2.         Çevrimiçi ödevler hazırlanırken bilgisayar kullanımı zorunlu tutulmayacak, elle yazılan ödevler de kabul edilecek; öğrencilerin ödevlerini (ödevlerinde adı, soyadı ve öğrenci numarası bulunması) ÜBYS sistemine yüklemeleri ve/veya e-posta yoluyla ödevlerini dersin öğretim elemanına en geç 09 Haziran 2023 tarihine ve saat 23.59’a kadar göndermelerine olanak tanınacaktır.

3.         Bütün sınavların ve/veya sınav yerine geçecek (yazılı, ödev, yazılı/çizili proje, dijital görüntü ve ses kaydı gibi) ölçme ve değerlendirme verilerinin somut, belgelenebilir ve hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir olması ve herhangi bir itiraz durumunda bu belgelerin Üniversite yönetimine sunulabilecek şekilde saklanması dersin öğretim elemanının ve ilgili birimin sorumluluğundadır.

4.         Sınav yerine geçecek ödevlerin (proje, tasarım, dijital ses/görüntü kaydı /çevrimiçi sınav vb.) sisteme yüklenen başka bir ödev ile birebir aynı olması durumunda bu ödevlerin tamamı kopya olarak değerlendirilecek ve ödevleri aynı olan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatılacaktır.

5.         Dezavantajlı/engelli öğrenciler için dersin öğretim elemanı tarafından Engelsiz ÇOMÜ Birimi ile koordineli bir şekilde öğrencinin engel durumuna göre ölçme aracı belirleyerek uygulayacaktır.

 

Karar-04) 13.02.2023 tarihli 1, 2, ve 3 nolu senato kararlarına ilişkin uygulama ve ilkelerin Yükseköğretim Kurulunun alacağı ikinci bir karara kadar devam edeceğinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar-05) 1 nolu Senato Kararının 12., 14., 15., 22. maddeleri ile 2. kararda  geçen, “afetten etkilenen ya da afet bölgesi dışından olan ve etkilendiğini belgeleyen öğrenciler” ibaresinden kasıt;

a) “Afetten etkilenen” mernis kayıtları deprem bölgesi kapsamına alınan il ve ilçelerde olan öğrencileri,

b) “Afet bölgesi dışında olan ve etkilendiğini belgelendiren öğrenciler” Deprem bölgesi olan 11 il ve 1 ilçede olan (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Elazığ ve Sivas’ın Gürün İlçesi) birinci derece yakınlarının ikamet ettikleri konutların depremden zarar gördüğüne dair resmi kurumlardan alınan belge ve/veya birinci derece yakınlarının vefat ettiğine dair resmi kurumlardan alınan belgeleri ile deprem bölgesinde resmi kurumlar tarafından görevlendirilen yahut deprem bölgesinde gönüllü olarak çalışanların görevlendirildikleri, çalıştıklarını ilgili kurumlar veya yetkili yardım kuruluşlarından resmi yazı ile belgeleyen öğrencileri ifade ettiğine oy birliği ile karar verilmiştir.