DUYURU

Barış Pınarı Harekatı İle İlgili Üniversitemiz Senatosunun Bildirisi

11.10.2019 1818

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu 10.10.2019 tarih 12/01 nolu kararıyla aşağıda yer alan bildiriyi oy birliği ile kabul etmiştir. 

Türk Milleti ve Devleti, Anadolu’da var olduğu andan günümüze kadar komşu coğrafyalarda barışın teminatı olmuş ve olmaya da devam edecektir. Yurdundan olan milyonlarca Suriyelinin evlerine dönebilmesi, huzur içinde yaşayabilmesi, Suriye’de oluşan terör yapılanmalarının bertarafı ve kendi Misak-ı Milli sınırlarımızın güvenliği için, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekâtlarında olduğu gibi aynı şuur ve sorumluluk duygusuyla, bugün de "Barış Pınarı Harekât Planı" muzaffer ordumuz tarafından icra edilmeye başlanmıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Milli Savunma Bakanımız; bu harekâtın Suriye topraklarında faaliyet gösteren terör gruplarına karşı icra edilmekte olduğunun, hiçbir dini ve etnik grup ile sivillerin hedef alınmayacağının, Suriye’nin tarihi ve kültürel yapılarının zarar görmeyeceğinin özellikle altını çizmektedirler. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda da bu duyarlılık ve başarının güzel örneklerini göstermiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kararlılığı ve alicenaplığı ile ülkemizin güneyinde süre gelen terörün yok olacağına, yine ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilere kendi topraklarında müreffeh bir ortam sağlanacağına Üniversitemiz Senatosu’nun inancı tamdır. 

Yüce Allah, Çanakkale ruhunu içinde taşıyan ordumuzu muzaffer eylesin. Kahraman Mehmetçiğimizi ve sınırda bulunan sivil vatandaşlarımızı korusun. Duamız her daim onlarla birliktedir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu