İdari

Yönetim Kurulu

ÜNVAN ADI SOYADI
Prof. Dr. Yücel ACER REKTÖR
Prof. Dr. Ahmet ERDEM Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Süha ÖZDEN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mirza TOKPUNAR Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Yücel ACER Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Yücel ACER Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Alper DARDENİZ Ziraat Fak. Dekan V.
Prof. Dr. Mirza TOKPUNAR İlahiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ Biga İkt.İda.Bil.Fak. Dekan V.
Prof. Dr. Fatma ARIK ÇOLAKOĞLU Deniz Bilimleri ve Tek. Fak. Dekan V.
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Hüsnü BAYSAL Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. İsmail TARHAN İletişim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Hüseyin ERKUL Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Abdullah KELKİT Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Emin YIMAZ Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Turan TAKAOĞLU Turizm Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Hüseyin ERKUL Senatoca Seçilmiş Üye
Prof. Dr. Tevhit AYENGİN Senatoca Seçilmiş Üye
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL Senatoca Seçilmiş Üye
Sami YILMAZ Genel Sekreter