İdari

Yönetim Kurulu

ÜNVAN ADI SOYADI
Prof. Dr. Yücel ACER REKTÖR
Prof. Dr. Ahmet ERDEM Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Süha ÖZDEN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mirza TOKPUNAR Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Yücel ACER Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Tamer DEMİR Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Alper DARDENİZ Ziraat Fak. Dekanı
Prof. Dr. Şevket YAVUZ İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bünyamin BACAK Biga İkt.İda.Bil.Fak. Dekan V.
Prof. Dr. Fatma ARIK ÇOLAKOĞLU Deniz Bilimleri ve Tek. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüsnü BAYSAL Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İsmail TARHAN İletişim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Hüseyin ERKUL Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Abdullah KELKİT Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hasan Orhun KÖKSAL Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali Osman UYSAL Turizm Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin ERKUL Senatoca Seçilmiş Üye
Prof.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN Senatoca Seçilmiş Üye
Prof. Dr. Hidayet Işık Senatoca Seçilmiş Üye
Sami YILMAZ Genel Sekreter