ÇOMÜ - www.comu.edu.tr Telefon: 0 286 218 00 18

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Haberler
45,425

Öğrenci

1,579

Akademik Personel

393

Program

39

Akademik Birim