ÇOMÜ

Yayınlarımız

Elektronik Yayınlar

İsim İnternet Adresi
Çanakkale Araştırmaları http://canakkalearastirmalari.comu.edu.tr/
Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU) http://eku.comu.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi http://fbe.dergi.comu.edu.tr/
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi http://gkd.dergi.comu.edu.tr/
Yönetim Bilimleri Dergisi http://ybd.dergi.comu.edu.tr
İlahiyat Fakültesi Dergisi http://dergipark.ulakbim.gov.tr/comuifd/
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi http://usb.dergi.comu.edu.tr
Ziraat Fakültesi Dergi http://ziraat.dergi.comu.edu.tr

ÇOMÜ Gazete - http://gazete.comu.edu.tr

34. sayı

16.01.2017 34. sayıyı Oku 31. sayı
Paylaş

33. sayı

13.02.2017 33. sayıyı Oku 31. sayı
Paylaş

32. sayı

31.01.2017 32. sayıyı Oku 32. sayı
Paylaş

ÇOMÜ Dergi http://dergi.comu.edu.tr

4. sayı

09.02.2017 4. sayıyı Oku 4. sayı
Paylaş

3. sayı

16.01.2017 3. sayıyı Oku 3. sayı
Paylaş

2. sayı

16.01.2017 2. sayıyı Oku 2. sayı
Paylaş