HABER

Çanakkale 2010 Kültür ve Sanat Girişimi Projesi Heyetinden Rektörümüze Ziyaret

17.07.2009
Bu İçeriği Paylaş
Çanakkale 2010 Projesi’ni şehrin paydaşlarına tanıtma ve fikir alışverişinde bulunma kapsamında rektörümüzü ziyaret eden heyet, projeyle ilgili şu bilgileri aktardı: “Çanakkale 2010, 2010 yılı boyunca Çanakkale kent merkezinde yer alan etkinlikleri bir çatı altında toplayarak, bu etkinlikleri daha etkin bir şekilde duyurmayı ve kentin kültürel dinamizmini kentlilerle ve kent dışındakilerle tartışarak Çanakkale’yi kültür ve sanat alanında bir devinim içine sokmayı ve bu devinimin sürdürülebilir olmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda, kentte yapıla gelen etkinlikler ve yapılması tasarlananlar Çanakkale 2010 çatısı altında toplanacak ve kentin kültürel üretimine katılım teşvik edilerek, kent aktörlerinin beraber hareket etmelerine fırsat yaratacaktır. Çanakkale 2010 iki temel aktivite alanı üzerinden yürüyecektir. Bu alanlardan ilki Çanakkale kentinin yerel kültür politikalarının hazırlanması için “12 ay ve 12 tema” başlığıyla yapılacak kent tartışmalarıdır. Kentin kültür politikalarını katılımcı bir şekilde oluşturmak için kentte her ay bir tartışma toplantısı düzenlenecek ve her ayın sonunda bu tema ile ilgili kentliler tarafından bir manifesto hazırlanacaktır. Çanakkale 2010’un ikinci aktivite alanı ise kentte halen devam eden ve yapılması planlanan aktiviteleri bu temalar çerçevesinde bir araya getirerek, kentteki tartışmayı ve sanat hareketliliğini canlandırmak olacaktır.” Heyet, projede işlenecek temaların, rüzgâr, turizm, sanat, devinim, çok kültürlülük, iletişim, çoğulculuk gibi başlıklar olabileceğini söylerken rektör Prof. Dr. Ali AKDEMİR ise entelektüelitenin de bu temaların arasında yer almasını önerdi. Heyet, üzerinde konuşulacak temalar vasıtasıyla Çanakkale’nin yerel kimliğinin ortaya çıkarılacağını aktarırken bu projenin, kenti yaşarken kentin yaşam kültürünün edinilmesi için oluşturulan bir platform olduğunun da altını çizdi. Çanakkale 2010 Projesi heyeti, projeyle ilgili bilgileri aktardıktan sonra, rektör Prof. Dr. Ali AKDEMİR’den, üniversitenin gerçekleştirdiği etkinlikler ile Çanakkale 2010 Projesi etkinliklerinin tarih olarak çakışmasını ve üniversiteye mensup akademisyenlerin Çanakkale 2010 Projesine akademik önermelerle katkı vermelerini talep etti. Rektör Prof. Dr. Ali AKDEMİR ise Çanakkale 2010 Projesi’nin kentin karakterine ve dokusuna uygun bir seçim olduğunu, üniversitenin de kentin entelektüel ve sosyal kurumlarından biri olarak bu projeye tam destek vereceğini dile getirdi. Prof. Dr. Ali AKDEMİR aynı zamanda proje heyetine projeyle ilgili fikirler sunarak, heyetle görüş alışverişinde bulundu. Konuyla ilgili fotoğraflara bakmak için aşağıdaki linki tıklayınız.


Bu Haber 449 Kez Okundu