HABER

ÇOMÜ MODELİ TÜRK CUMHURİYETLERİNDE ÖRNEK ALINDI

02.06.2009
Bu İçeriği Paylaş
• ÇOMÜ MODELİ TÜRK CUMHURİYETLERİNDE ÖRNEK ALINDI • ÇANAKKALE DEĞERLERİ SEMPOZYUMU TÜRK DÜNYASINA İLHAM VERDİ • PROF. DR. AKDEMİR’DEN TÜRK DÜNYASINA ÖZGÜN TEKLİF • TÜRK DÜNYASI PROF. DR. AKDEMİR’İN FİKRİNDE BULUŞTU Hazar Üniversitesi tarafından 29-31 Mayıs 2009 tarihlerinde Azerbaycan’da düzenlenen “Dünyada Yeni Oluşumlar ve Türk Dünyası” başlıklı uluslar arası sempozyumda “ÇOMÜ Modeli” örnek alındı. Kongre Onursal Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali AKDEMİR’in teklifiyle “Türk Dünyasının Ortak Değerleri”, Türk Cumhuriyetlerinde faaliyet gösteren üniversiteler ve bilim adamlarının çabalarıyla envantere dönüştürülecek, konuyla ilgili kongre düzenlenecek ve değerleri korumak, geliştirmek için bilimsel merkez kurulacak. Hazar Üniversitesi tarafından 29-31 Mayıs 2009 tarihlerinde Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen ve uluslararası zeminde birçok bilim adamının katıldığı "Dünyada Yeni Oluşumlar ve Türk Dünyası" başlıklı uluslararası sempozyumda Türk Dünyası adına önemli sonuçlara varıldı. Türk dünyasının karşı karşıya kaldığı problemlere yönelik çalışmalarda bulunan akademisyen, kuruluş ve üniversitelerin biraraya geldiği sempozyumda yeni dünya düzeni, ekonomik kriz ve entegrasyon başta olmak üzere, uluslararası ilişkiler, bölge sorunları, işbirlikleri, iletişim, eğitim, kültür, tarih ve medeniyet konuları görüşüldü. Kongre; Hazar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamlet İSAXANLI, Anayasa Mahkemesi (Türkiye) üyesi Prof. Dr. Sacid ADALI, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza AYHAN ve Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfü BAYDAR’ın açılış konuşmaları ile başladı. “TÜRK DÜNYASININ ORTAK DEĞERLER ENVANTERİ ÇIKARILMALIDIR” ÇOMÜ Rektörü ve Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. AKDEMİR’de kongrenin açılışında bir konuşma yaparak Türk Dünyası ile ilgili tespitlerde bulundu. Prof. Dr. AKDEMİR, gün içinde gerçekleştirilen bilimsel oturum ile sempozyumun son gününde yaptığı kapanış konuşmasında Türk Dünyası adına önemli bir proje önerdi. Rektör Prof. Dr. AKDEMİR, yaptığı konuşmada “Türk Dünyasının Ortak Değerler Envanteri”nin çıkarılmasını, çıkan envanter üzerinden bir sempozyum yapılmasını, bu sempozyumda değerlerin nasıl korunup geliştirileceğinin ve değer stratejisinin ne şekilde olabileceğinin görüşülmesini önerdi. Rektör Prof. Dr. AKDEMİR, konuşmasında şunları belirtti : “Bugün Türk Dünyası; destanları, müziği gibi edebi ve sanatsal değerleriyle, tarihi değerleriyle, Baykal Gölü, Isık Gölü, Hazar Gölü gibi coğrafi değerleriyle, örf ve adetleriyle, Nevruz gibi gelenekleriyle, stratejik, sosyolojik, ekolojik vb nice değerleriyle özgün bir dünyadır. Bu değerlerin tespitinin yapılması, değerlerin korunup geliştirilmesi için strateji belirlenmesi Türk Dünyası için önemlidir. ÇOMÜ olarak 25-31 Ağustos 2008 tarihlerinde Çanakkale için gerçekleştirdiğimiz “Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları” Türk Dünyası için bir model olabilir. Bunun için her Türk Cumhuriyetinde ayrı ayrı değerler çıkartılmalıdır. Ortak değerler, düzenlenecek bir sempozyumda ele alınmalı ve öne çıkan değerler üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. Ortaya konan bu değerlerin tespiti ve korunması gelecek nesillere intikal açısından da önemlidir.” TÜRK DÜNYASININ ORTAK DEĞERLERİNİN TESPİTİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI Rektör Prof. Dr. AKDEMİR’in önerisi, katılımcı rektörler, bilim adamları ve yöneticiler tarafından da beğeni ile karşılanarak kabul gördü. Sonuç bildirgesinde görüşen katılımcılar, önerilen projenin başlatılmasına karar verirken, Türk Dünyasının ortak değerlerinin tespiti için düğmeye bastı. Buna göre merkez Azerbaycan’ın Bakü kenti olmak üzere bir sempozyum da yapılması kararına varıldı. Öte yandan, sempozyuma katılan Anayasa Mahkemesi (Türkiye) üyesi Prof. Dr. Sacid ADALI ise önerilen projeden yola çıkarak Türk Dünyası ile ilgili bir enstitü veya merkez kurulması fikrini paylaştı. “TÜRK DÜNYASI KÜRESEL OYUNCU OLMALIDIR” Sempozyumda konuşan Rektör Prof. Dr. AKDEMİR, Türk dünyasının küresel güç ve küresel oyuncu haline gelmesinin de önemli olduğuna değindi. Prof. Dr. AKDEMİR, konuşmasında “Türk devletlerinin küresel dünyada tek başına olması yetersizdir. Küresel bir güç, küresel bir oyuncu olmak için ortak politikalar üretilmelidir. Düzenlenen sempozyum bu noktaya varmak adına değerlidir. Bu tarz sempozyumların yapılmasına ve sıklıkla bir araya gelinmesine ihtiyaç vardır. Türk dünyasının jeopolitik durumu, nüfusu, birikimi gibi önemli avantajları ve değerleri küresel güç olmak için kullanılmalıdır.” dedi. TÜRK DÜNYASI, DÜNYA ÜNİVERSİTELER KONGRESİNE KATILACAK Yaklaşık 200 bildirinin sunulduğu uluslararası sempozyuma ÇOMÜ iki bildiri ile katılım gösterdi. Bildirilerden ilkinde Rektör Prof. Dr. AKDEMİR, Türk Dünyası ile ilgili tespitlerini ve tekliflerini sunarken, 2010 yılında ÇOMÜ evsahipliğinde gerçekleştirilecek “DÜNYA ÜNİVERSİTELER KONGRESİ” ile ilgili de bilgi aktardı. Rektör Prof. Dr. AKDEMİR, kongrenin küresel sorunlar çerçevesinde üniversitelerin yeni hedef ve görevlerinin neler olması gerektiği sorusuna cevap arayacağını, 20-24 Ekim 2010 tarihleri arasında dünyanın birçok üniversitesinin katılımıyla Çanakkale’de gerçekleştirileceğini belirterek kongreye tüm Türk dünyası bilim adamlarını davet etti. Kongrede ÇOMÜ Ezine MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sami KÜKRER’de “Türk Dünyası Üniversiteleri İşbirliği Platformu Üzerine Bazı Düşünceler” isimli bir tebliğ sundu. Ayrıntılı fotoğraflara aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz.


Bu Haber 428 Kez Okundu