HABER

DÜNYA ÜNİVERSİTELER KONGRESİ'NDEN KAPANIŞ DEKLARASYONU

25.10.2010
Bu İçeriği Paylaş
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin küresel bir organizasyonu olan ve alanında uzman birçok bilim insanının katıldığı Dünya Üniversiteler Kongresi’nin kapanış paneli İda Kale Resort Otel’de yapıldı. Kapanış paneli sonrası Dünya Üniversiteler Kongresi’nden elde edilen çıktılar doğrultusunda tüm dünyaya bir deklarasyon yayınlandı. Uluslararası Üniversiteler Birliği (IAU-International Association of Universities) Başkan Yardımcısı Prof. Pier Ugo CALZOLARI başkanlığında gerçekleştirilen kapanış panelinde sırasıyla saygın bilim insanları Leuphana Üniversitesi’nden Prof. Ute STOLTENBERG, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ali AKDEMİR, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver DURAN, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi İBAR, NASA’dan (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Dr. Garik GUTMAN, Deakin Üniversitesi’nden Doç. Dr. John HALL, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir NAKİP, Heidelberg Üniversitesi’nden Prof. Dr. Herald HAUPTMANN ve Troy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jack HAWKINS birer konuşma yaptı. Üniversiteler Toplumu Geliştirebilmeli, Küresel Sorunlara Çözüm Bulmalı Leuphana Üniversitesi’nden Prof. Ute STOLTENBERG konuşmasında, ÇOMܒnün dünya çapında farklı yaklaşımları paylaşmak için akademisyenlere bir platform açtığını belirterek bunun için başta ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ali AKDEMİR olmak üzere kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade etti. Prof. Ute STOLTENBERG üniversitelerin toplumu geliştirmek, küresel sorunlara çözüm bulmak gibi sorumlulukları olduğunu dile getirdi. Üniversiteler Yeni Görevler Üstlenerek Değişim Göstermeli ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ali AKDEMİR ise konuşmasında, kongreden elde edilen dönütler ışığında bir kapanış deklarasyonu oluşturduklarını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Ali AKDEMİR kongrenin vurguladığı en önemli noktanın "üniversitelerin yeni görevler üstlenerek değişim göstermelerinin zorunluluğu" olduğunu belirtti. Üniversitelerin görevlerini daha geniş bir alana yayması gerektiğinin altını çizen Rektör AKDEMİR, üniversitelerin küresel sorunlara müdahil olmasının da oldukça önemli olduğunu belirterek şunları ifade etti: “İş hayatı, sosyal ve politik hayat veya sivil toplum örgütlerinde daha önemli ve anlamlı bir yere sahip olabilmek için bir üniversite diploması elde etmek vazgeçilmez bir gerekliliktir. Ancak, üniversitelerin yalnızca diploma dağıtması yeterli değildir. Üniversitelerin görevleri daha geniş alanlara yayılmalı ve yeniden tanımlanmalıdır. Günümüzde üniversitelerin, kendilerini sosyal ve insani sorun ve krizlerden soyutlayarak işlevlerini yerine getirmeleri mümkün değildir. Bunun yerine, üniversiteler sahip oldukları 3 ana fonksiyona (eğitim-öğretim, araştırma ve kamu hizmeti) ek olarak, küresel terörün önlenmesi ve çözülmesi, küresel ısınma, doğal afetler, krizler, küresel açlık, gelir dağılımındaki eşitsizlik, yetersiz sağlık ve eğitim hizmetleri, bölgesel çatışmalar ve küresel göç ile bağlantılı felaketler gibi bir dizi konuya da eğilmeli ve bu konularda da görev üstlenmelidir. Küresel terörizm ve silahlanmaya harcanan yüksek meblağlar, küresel açlık, bölgesel çatışmalar, barışı sağlamak için yapılan harcamalar, gelir dağılımındaki eşitsizlik, yetersiz sağlık ve eğitim hizmetleri, küresel göç, küresel işsizlik, çevre kirliliği, küresel ısınma ve yoksulluk hakkındaki istatistikler, üniversitelerin bu konulara hem nitel hem de nicel olarak müdahil olmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır”. Dünya üniversitelerinin küresel sorunları tartışmak için bir araya geldiklerini ifade eden Rektör AKDEMİR, "Dünya üniversiteleri, küresel sorunları önlemek adına ne yapabilirler?" sorusuna yanıt aramak amacıyla, Dünya Üniversiteler Kongresi’ne dünyanın her tarafındaki üniversitelerden çok sayıda konuşmacının davet edildiğini bildirdi. Rektör AKDEMİR, kongrede üzerinde tartışma yürütülen konuların şunlar olduğunu belirtti: 1. Yeni gelişmeler ışığında üniversite konseptinin tanımlanması : Dün, bugün ve gelecek bağlamında üniversite kavramı 2. Küresel iklim değişikliğinin anlaşılması ve önlenmesi 3. Küresel terörün önlenmesi 4. Küresel yoksulluğun giderilmesi 5. Küresel göç ile bağlantılı sorunların çözülmesi 6. Gelir dağılımındaki eşitsizliklerin giderilmesi 7. Sağlık hizmetlerindeki adaletsizliğin ortadan kaldırılması 8. Eğitimde fırsat ve olanak eşitsizliğinin giderilmesi 9. Çevre kirliliğine çözümler getirilmesi 10. Bölgesel çatışmaların önlenmesi ve yenilerinin önlenmesi 11. Dünya barışının temini 12. Kültürel mirasın korunması 13. Hızlı nüfus artışına kalıcı çözümler geliştirilmesi 14. Sivil Toplum Kuruluşları'nın uygarlığın geliştirilmesinde rollerinin arttırılması Küresel sorunların giderek şiddetlendikçe, üniversitelerin kendilerini bu sorunlardan soyutlayamayacaklarını bildiren Rektör AKDEMİR, toplumun yüz yüze olduğu bu sorunların bazılarına cevap verebilmek için, üniversitelerin çözüm sürecine daha fazla dahil olması ve farklı roller üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Değişen dünyanın ihtiyaçlarına vevap verebilmenin oldukça önemli olduğunu belirten Rektör AKDEMİR şunları ifade etti: “Yüksek öğrenim artık uluslararası bir sektör oluşturmaktadırlar. Bu nedenle onlara sunulan fırsatları yakalamalı ve STK ve diğer kuruluşlarla işbirliği ve etkileşim içine girmeli ve değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilen uzmanlar, işçiler, yöneticiler ve liderler yetiştirmelidirler. Yeni kuşak üniversite idarecileri üniversitelerinden dışarı çıkmalıdırlar; rektörler girişimci olmalı ve yüksek kalitede araştırmalar yapılabilmesi için kaynak üretmeli, hem yerel hem de küresel anlamda toplumlara hizmet etmelidirler”. (Deklarasyon metninin tümünü görmek için tiklayiniz). ÇOMÜ Bir İlki Gerçekleştirdi Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver DURAN ise konuşmasında küresel sorunları ele alan bu kongrenin dünya çapında ilk kez yapıldığını belirterek ÇOMܒnün bir ilki gerçekleştirdiğini vurguladı. Rektör DURAN, ÇOMܒnün Türkiye’nin genel politikası ile sinerji içinde olduğunu ifade ederek ÇOMܒnün programlarını belirlemede bölgenin ihtiyaçlarına göre hareket ettiğini vurguladı. Rektör DURAN böylesine önemli bir kongreyi gerçekleştirdikleri için de ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ali AKDEMİR’e ve kongrede emeği geçen herkese şükranlarını bildirdi. Kendi İçine Kapalı Bir Üniversite Olarak Kalmak Kabul Edilemez Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi İBAR ise küreselleşen bir dünyada, ayrı ve kendi içine kapalı bir üniversite olarak kalmanın kabul edilemez olduğunu belirtti. Prof. Dr. Hilmi İBAR, Trakya Üniversitesi olarak ÇOMÜ ile gerçekleştirdikleri içbirliği projelerinin önümüzdeki yıllarda daha da artacağına dikkat çekti. Üniversiteler Küresel Sorunların Çözümüne Ortak Olmalı NASA’dan (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Dr. Garik GUTMAN ise, küreselleşen dünyada üniversitelerin global sorunların çözümüne ortak olmasının oldukça önemli olduğunu ifade etti. Üniversitelerin global sorunların çözümüne yönelmede üç temel noktaya ağırlık vermesi gerektiğini ifade eden Dr. Garik GUTMAN, bu üç temel noktanın şunlar olduğunu belirtti: “Üniversiteler; 1. Fen ve sosyal alanlarda araştırma ve uygulama eğitimine daha fazla ağırlık vermeli, 2. Çevresel değişimleri iyi analiz edecek ve araştıracak sistemler geliştirmeli, 3. Yenilikçi teknolojiler üretebilmelidir”. Üniversiteler Uluslararası Düzeyde İşbirliği İçinde Olmalı Deakin Üniversitesi’nden Doç. Dr. John HALL ise üniversitelerin özerk, evrensel ve uluslararası düzeylerde çalışarak ülkeler arası sınırları aşabileceğini ve küresel sorunlara çözüm yolları geliştirebileceğini ifade etti. Sivil toplum kuruluşları ile çalışmanın da küresel sorunların çözümünde etkili olacağı Doç. Dr. John HALL tarafından belirtildi. Araştırma ve Eğitim İçin Kurumsal Özerklik Önemli Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir NAKİP ise üniversitelerin küresel bir niteliği olsa da bölgesel ve yerel hareket etmek durumunda olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Mahir NAKİP, üniversitelerin, akademik özgürlüğün olmadığı ortamlarda işlevlerini yerine getiremeyeceğini belirterek kurumsal özerkliğin, araştırma ve eğitim için hayati değer arzettiğini vurguladı. Akademik özgürlüğün üniversiteleri diğer kurumlardan ayıran en önemli özellik olduğu da Prof. Dr. Mahir NAKİP tarafından belirtildi. Kongre Gelecek İçin Yeni Öngörüler Oluşturacak Heidelberg Üniversitesi’nden Prof. Dr. Herald HAUPTMANN ise 1992’de açılmış bir üniversite olan ÇOMܒnün bu denli geniş çaplı bir kongre düzenlemiş olmasının önemli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Herald HAUPTMANN, kongre boyunca sunulan bildirilerin gelecek için yeni öngörüler oluşmasına ve yeni çalışmalar başlatma isteğinin ortaya çıkmasına yardımcı olacağının da altını çizdi. Üniversiteler Sorunun Değil Çözümün Parçası Olmalı Troy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jack HAWKINS ise kongre boyunca dünyanın dört bir yanından gelen akademisyenleri dinleme şansını elde ettiklerini belirterek üniversitelerin, küresel problemlerin çözümünde sorumlu davranması gerektiğinin önemine değindi. Prof. Dr. Jack HAWKINS, eğer çözümün bir parçası olunmazsa, sorunun bir parçası olunacağını söyledi ve geleceğin üniversitelerinin uluslararası bir nitelik taşıyacağını, mezunların da ulusal veya bölgesel arenada değil uluslararası alanda rekabet edeceklerinin altını çizdi. Kapanış paneli sonrası izleyicilerden konuya ilişkin sorular ve fikirler alındı. Panel ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ali AKDEMİR’in tüm katılımcılara teşekkürü ile son buldu. Habere ilişkin fotoğraflara bakmak için aşağıdaki linki tıklayınız.


Bu Haber 399 Kez Okundu