HABER

Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden Başarılı Bir Ameliyat Daha

28.05.2010
Bu İçeriği Paylaş
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üroloji kliniğinde Prof. Dr. Ahmet Reşit ERSAY, Yrd. Doç. Dr. Cabir ALAN ve ekibi tarafından mesane kanseri tedavisinde ülkemizde sayılı merkezlerde uygulanan radikal sistektomi ve bağırsaktan yeni mesane yapılması ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. İdrardan kan gelmesi şikayetiyle Üniversite hastanesi Üroloji kliniğine başvuran İ.B isimli hastaya yapılan tetkikler neticesinde kas duvarına ilerlemiş mesane kanseri teşhisi kondu. Üroloji bölümünün en büyük ameliyatı olarak isimlendirilen radikal sistektomi ve bağırsaktan yeni mesane oluşumu ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleşen İ.B sağlığına kavuştu. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Reşit ERSAY şunları ifade etti: “İdrar kesesi (Mesane) kanserleri Ürolojik kanserler arasında Prostat kanserinden sonra en sık görülen kanserdir. Batı ülkelerinde erkeklerde Prostat, Akciğer, Kolon(kalın barsak) kanserlerinden sonra 4.sıklıkta karşılaşılır. Kadınlarda ise kanserler arasında 8. sırada karşımıza çıkmaktadır. Erkeklerde kadınlara oranla 3 kez daha fazla görülür. Mesane (idrar kesesi ) kanseri sebepleri arasında sigara ilk sırayı almaktadır; görülen mesane kanserlerinin %50’den fazlasında sebeptir. Mesane kanserinin en önemli, sık belirtisi idrardan kan gelmesidir; genellikle ağrısız ve pıhtılı kanama hastayı hekime getiren belirtidir. İdrardan kan gelmesi hastaların % 80 inde mevcuttur; mikroskopik hematüri (idrarda tahlilinde kan çıkması ) %20 hastada gözlenir. Şu çok önemlidir; idrardan kan gelmesi gözle görülür ya da idrar tahlilinde çıkmış olsun başka bir Ürolojik sebep bulunsa da (böbrek, idrar yolları taşları ya da iltihabı gibi), mutlaka mesane kanseri araştırılıp (endoskopik video kamera yöntemi ile) ekarte edilmelidir. Erken evrede saptanan hastalığın tedavisinde endoskopik olarak TUR dediğimiz sistemle tümör mesaneden kazınarak çıkarılmakta. Alınan parçanın sonucuna göre de gerekirse 6 hafta süre ile mesane ilaçlaması yapılmaktadır. İlerlemiş hastalıkta ise, eğer tümör kas tabakasına ilerlemiş fakat mesane dışına çıkmamışsa hastamıza da uyguladığımız gibi açık ameliyatla mesanenin tamamen çıkarılması ve bağırsaktan yeni mesane yapılır. Bu ameliyatta Birinci bölümde erkeklerde; mesane, prostat, meni keseleri, üreterlerin alt uçları ve karın içinde büyük damarların etrafındaki, hastalığın ilk yayıldığı yerler olan lenf dokuları çıkarılır. Kadınlarda; mesane, rahim(uterus), yumurtalıklar, üreterlerin alt uçları, vaginanın bir bölümü ve karın içi lenf dokuları çıkarılır. İkinci bölümü ise idrarın ya karın duvarında bir torbaya dolması (konduit), ya da bağırsaktan yeni bir mesane yapıp normal anatomik pozisyonu bozmadan idrarın depolanabilmesi ve idrar yapabilmeyi sağlayacak işlemdir. Bu ikinci bölümü hangi tip uygulanırsa uygulansın Üriner Diversiyon diye adlandırıyoruz. Bu iki yöntem içinde dünyada ve ülkemizde en sık uygulanan yöntem karın duvarında göbek deliğinin biraz üst ve sağına yapılan bir stomaya (deliğe) bir torba takılması ve idrarın buraya dolması yöntemi dir ki buna ‘l konduit’ denir. Üreterler (idrar yolları ) 12-15 cm lik bir barsak parçasının (genelde ince barsak ) bir ucuna bağlanır, parçanın diğer ucu yukarıda anlatılan karın duvarına getirilir. Bu standart ameliyattır. Bir de barsaktan yapılan yeni mesane (Ortotopik mesane) söz konusudur. Bu ameliyatı yapmadan önce hastalığın yeniden evrelenmesi için hastalığın yayılabileceği kemik, Karaciğer, Akciğer gibi organlar tüm vücut kemik sintigrafisi, bilgisayarlı tomografi, akciğer grafisi ve gerekirse PET /CT scan ile taranmalıdır; bir başka uzak organa metastaz (yayılım) varsa mesela akciğer, karaciğer ya da kemiklere, öncelikli tercih hastanın bir kemoterapi programına girmesi ve daha sonra tedavi bitiminde yeniden değerlendirilmesidir”. Haber ile ilgili fotoğraflara bakmak için aşağıdaki linki tıklayınız.


Bu Haber 448 Kez Okundu