HABER

Biga MYO’dan Girişimci Kadınlara Katkı

18.02.2010
Bu İçeriği Paylaş
Türkiye’de kadınlar işgücü piyasasına son derece sınırlı katılmakta ve bu nedenle de yoksulluk ve sosyal dışlanma riskine daha fazla maruz kalmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 2007 Eylül tarihli Türkiye’de Kadın İstihdamı Durum Raporu’na göre Türkiye’de her 4 kadından 1’i işgücüne katılmakta ve işgücüne katılan toplam nüfusun yalnızca %25’ini kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye’de son yıllarda kadınların istihdama düşük katılım ve yüksek işsizlik oranlarının üstesinden gelebilmek için kadın girişimciliğinin desteklenmesi önemli bir politika olarak benimsenmiştir. Özellikle dar gelirli kadınlar girişimcilik kapasitelerini düzenli ve sürekli olarak besleyecek bu tür mekanizmaların yokluğu nedeniyle kendi küçük işlerini kurmak, sürdürmek veya geliştirmek konusunda çok çeşitli sorunlarla boğuşmakta ve bunlara çözüm bulamamaktadır. Bu kadınlar girişimcilik cesareti gösterseler bile sermaye kaynaklarına, piyasa bilgisine; pratik, zamanında ve birebir danışmanlık desteğine ulaşamadıklarından, yaratıcılık ve motivasyonlarını geliştirecek yeni fikir ve trendlerle buluşamadıklarından sorunlarıyla baş başa kalıyorlar ve genellikle iş girişimlerini sürdüremiyor ya da ölçeğini büyütemiyorlar. “Başarısızlık” öyküleri ise doğal iletişim ağlarıyla hızla yaygınlaşıyor ve kadınların girişimcilik motivasyonlarını yok ediyor. Bütün bu gerekçelerle, özellikle mikro girişimci kadınlara yönelik iş girişimlerinin her safhasında karşılaştıkları sorunların çözümünde, kaynak, bilgi ve pazar arayışlarında birbirleriyle ve uzmanlarla bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri; bağlantılar kurabilecekleri; piyasadaki görünürlüklerini arttırabilecek, pazar ve üretim fırsatlarını keşfetmelerini, iş kurma ve geliştirmenin çeşitli yönlerini birlikte öğrenmelerini sağlayacak, ulusal ve küresel yeni fikirler ve eğilimlerle buluşacakları ve benzeri kadınların başarı öykülerinden esinlenecekleri yaygın bir bilgilenme ve etkileşim platformu yaratmanın önemi açıktır. Bu amaçla, mikro girişimci kadınlara yönelik interaktif bir Web Portal hedeflenmiştir. Bu sanal bilgi, paylaşım ve iletişim imkânından yararlanabilmeleri için bilgisayar/internet erişimi altyapısı sağlamak ve kullanma becerisi kazandırmak üzere düşünülen fiziksel mekânlar, ortaklıklar ve işbirlikleri kadınların gerçek ortamlarda, yerel düzeyde kendi aralarında iletişimi ve diğerleriyle etkileşimi güçlendirmelerini sağlayacak, sosyalleşmelerini ve özgüven geliştirmelerini hızlandıracaktır. Bu sebeplerden dolayı Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) Türkiye’nin birçok ilinde kadınları internetle tanıştırıp proje kapsamında hazırlanan sitede girişimci kadınların işlerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Biga’da da bu kapsamda proje ortağı olarak BİKAD seçilmiş ve 30 girişimci kadına 25 saat bilgisayar kursu verilmiştir. Kursu Öğretim Görevlisi Filiz DENİZ vermiştir. Kurs kapsamında kadınlara bilgisayarın temel çalışma prensipleri, klavye kullanımı ve en son olarak da internet kullanımı öğretilmiştir. Kurs neticelendirildiğinde katılımcılara sertifikaları Belediye Başkanı Mehmet ÖZKAN, BİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe SOKULLU ve Öğretim Görevlisi Filiz DENİZ tarafından verilmiştir. Konuyla ilgili fotoğraflara bakmak için aşağıdaki linki tıklayınız.


Bu Haber 475 Kez Okundu