HABER

Performans Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

31.01.2010
Bu İçeriği Paylaş
2009–2010 Akademik Yılı Güz Dönemi Bölüm Başkanları Performans Değerlendirme Toplantısı Troia Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Ali AKDEMİR üniversitemizin bir yandan kurumsallaşmasını sürdürürken bir yandan da bazı geleneklere de sahip çıktığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Formal toplantılarda verimlice konuşamadığımız konuları burada zaman kısıtlaması olmaksızın konuşma imkânı buluyoruz. Böylelikle kararlarımızı buradaki değerlendirmeler ve saptamalar ışığında gözden geçirip uygulamalarımızı bu çerçevede ele alıyoruz. Üniversite olarak ihtiyaç duyulan fiziki gereksinimleri belli oranda karşılamanın yanı sıra yüksek öğretimdeki çehre değişikliğine paralel olarak niteliksel değişiklikleri yapma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Yüksek öğretim camiası hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kabuk değiştiriyor. Yüksek öğretimin gelişen trendlerine bizim de paralel bakmamız gerekiyor. Bugünkü toplantı yüksek öğretim topluluğunun yaşadığı trendleri yansıtan bir içerikte olacak bu arada arkadaşlarımızın sunumları aracılığıyla üniversitemizin iz düşümünü de yansıtmış olacak.” Prof. Dr. Ali AKDEMİR’in konuşmasından sonra Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL’ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz AKGÜN “Üniversitemizde Kalite Geliştirme Projesi” başlıklı sunumunda Bologna Eğitim Süreci’ni anlatırken Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yunus ERYAMAN, Bologna Süreci konusunda yapılacak çalışmaların ele alınması, Sakarya Üniversitesi ziyaretine ilişkin raporların sunulması ve YÖK Antakya Bologna Dekanlar Toplantısı raporu konularında bilgiler aktardılar. Performans Değerlendirme Toplantısı’nda ayrıca; Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan ARSLAN, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmaları konularında yapılan faaliyetler hakkında bilgiler sundular. Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL ise ECTS ders içeriklerine ilişkin çalışmaların değerlendirilmesi, seçmeli derslerin güncellenmesi, öğretim elemanlarının pedagojik eğitimi, lisansüstü eğitimde zorunlu formasyon dersleri ve MYO öğrencilerine dikey geçiş sınavına hazırlık kurslarının düzenlenmesi konularını içeren bir sunum yaptı. Prof. Dr. Rauf YILDIZ ve Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÖZDEMİR, “Uzaktan Eğitim Çalışmaları”nı değerlendirerek Troy Üniversitesi ziyaret raporunu sundular. Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Yücel ACER, Erasmus ve Dış İlişkiler Birimi’nin gerçekleştirdiği faaliyetleri anlatarak yapılması planlanan çalışmaları aktardı. Farabi Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ufuk GENCEL, Farabi Programı hakkında bilgiler aktardı. Sunumların ardından, üniversitemizin öğretim elemanları toplantıya ve gerçekleştirilen sunumlara dair görüş ve önerilerini belirttiler. Rektör Prof. Dr. Ali AKDEMİR Performans Değerlendirme Toplantısı’nın son kısmında toplantıya dair değerlendirmeler yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:”Sunumları yapan arkadaşlarımızın sunduğu konular dünya yüksek öğretim camiasının gündeminde olan konular. Bu gündemlerle paralel gitmekten başka şansımız yok. Bunları yapmak zorundayız. Artık üniversiteler eğitim, öğretim, araştırma ve kamu hizmeti sağlamak gibi klasik ve geleneksel işlevlerinin yanı sıra yeni işlevleri getirmeleri gerekiyor. Üniversitelerin demokrasinin geliştirilmesi, çevrenin korunması, doğal kaynakların korunması gibi işlevleri yerine getirmesi gerekir ki tam bu noktada bizim Dünya Üniversiteler Kongresi’nin fonksiyonlarına bakarsanız buna karşılık geldiğini görürsünüz. Dolayısıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi aslında dünyayla paralel gittiği gibi kendi çapında da olsa dünyaya trend kazandırmak gibi bir misyon içerisinde olduğunu ortaya koymuş oluyor. Bologna Süreci, ECTS, diploma eki etiketi ve bu bağlamdaki çalışmaların tamamı süreç içerisinde üniversitemizin kalitesini geliştirecektir, daha yüksek puanlı öğrencilerin gelmesini sağlayacaktır, Balkanlar’dan Orta Asya’dan Avrupa’dan bize öğrencilerin gelmesini temin edecektir. Böylelikle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin iyi bir noktaya gelmesi hepimizin katkısıyla başarılacaktır. Konuşmacı arkadaşlarıma ve toplantıya katkı verenleri kutluyor ve teşekkür ediyorum.” 2009–2010 Akademik Yılı Güz Dönemi Bölüm Başkanları Performans Değerlendirme Toplantısı Troia Kültür Merkezi Fuayesi’nde yapılan kokteyl ile son buldu. Konuyla ilgili fotoğraflara bakmak için aşağıdaki linki tıklayınız.


Bu Haber 514 Kez Okundu