HABER

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Çalışmalarına Başladı

27.10.2009
Bu İçeriği Paylaş
Üniversitemiz Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAM), çalışmalarına başladı. Kadınlar için seminerler, paneller, çalıştaylar, sergiler, müzik dinletileri vb. etkinlikler düzenleyecek olan KAM, ilk çalışmasını Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Siyasi Partilerin kadın temsilcileri ile yapmayı planlıyor. Bunun için “I. Yerel Çomü Kam Tanıtım Ve Planlama Çalıştayı” hazırlıklarıyla uğraşan yönetim, hem merkezi diğer kuruluşlara tanıtmayı hem onları tanımayı hem de çalışma grupları oluşturarak beyin fırtınası yoluyla ortak bir çalışma planı hazırlamayı amaçlıyor. Yönetim Müdür: Doç. Dr. Şükran YALÇIN ÖZDİLEK (Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi) Müdür Yardımcıları *Yrd. Doç. Dr. Elmaziye Temiz TÖRE (Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretimi) *Yrd. Doç. Dr. Zeynep ÇETİNKAYA (Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü) *Yrd. Doç. Dr. Ferah ÖZKÖK (Turizm İşletmeciliği ve Otelciliği Yüksek Okulu, Seyahat İşletmeciliği) Yönetim Kurulu *Yrd.Doç.Dr. Şeniz ANBARLI BOZATAY (Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Kamu Yönetimi) *Yrd. Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ (Çanakkale Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik) *Yrd. Doç. Dr. Füsun ERDURAN (Ziraat Fakültesi) *Yrd. Doç. Dr. Gülgün YAZICI (İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları) *Yrd. Doç. Dr. Ebru AKTAN (Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi) *Yrd. Doç. Dr. Halide OKUMUŞ (Çan Meslek Yüksekokulu, Seramik) *Yrd. Doç. Dr. Sevil YALÇIN (Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi) Merkezin Üstlendiği Görevler (Misyon) * Kadının her alanda toplumsal yaşama katılımına ve statüsünü yükseltmesine destek vermek. * Kadınların yaşadıkları sorunları araştırmak, çözüm önerileri sunmak ve bu konu ile ilgili çalışmaları özendirmek. * Kadın sorunlarına karşı kamuoyunda ve üniversitede bir duyarlılık geliştirmek. * Ülkemizde ve dünyada cinsiyete, özellikle de kadın çalışmalarına, yönelik yapılan bilimsel çalışmaları topluma yayarak toplumsal cinsiyet bakış açısının genişlemesine katkıda bulunmak * Kadın merkezleri, kurumları ve grupları ile işbirliği yapmak. * Kadınlara yönelik çeşitli yetişkin eğitimi programları düzenlemek. Merkezin İleriye Yönelik Görüşü (Vizyon) Ulusal ve uluslar arası alanda, toplumun cinsiyete bakış açısını geliştiren, toplumun bilim toplumu olmasına hizmet eden ve cinsiyete bağlı sorunların azalmasına katkıda bulunan nitelikli bir merkez olarak tanınmaktır. Değerler Bilimsellik, eşitlik, evrensellik, toplumsal yararlılık, yenilikçilik, yaratıcılık, güvenilirlik, açık yüreklilik, paylaşımcılık, nezaket, sevgi merkezin başlıca önem verdiği değerlerdir. Çalışma Alanları Merkezin çalışma alanları şunlardır: 1. Yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek. 2. Konuyla ilgili projelere katılmak, yapılacak projeleri desteklemek ve yürütmek. 3. Kadın haklarının korunmasını, yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini sağlamak. 4. Kadınların eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlardaki çalışmalarını desteklemek. 5. Merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim, araştırma ve öğretim yapılmasını sağlamak, özellikle de kadınların sorunlarının çözümünde katkısı olacak uygulamalı çalışmaları özendirmek. 6. Kadın çalışmalarıyla ilgili araştırma raporu ve kitaplar yayımlamak, bu çalışmaların yanı sıra kadın araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak. 7. Kadın çalışmalarıyla ilgili sosyal-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler düzenlemek. 8. Konuyla ilgili olarak kamu veya özel sektörün her düzeydeki personelinin eğitimi için, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, bilimsel toplantı gibi etkinlikler düzenlemek. 9. Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar geliştirmek, bunlarda yer almak ve desteklemek. Merkezin iletişim bilgileri: Adres: 1. ÇOMÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası) Kültür Evi (Eski Rektörlük Binası) 17100 Çanakkale/Türkiye Santral: 0 286 2129305-2141423 2. ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Anafartalar Yerleşkesi 17100 Çanakkale Telefon: 286 2171303 (3152, 3025, 3188, 3182, 3015) Belgegeçer: 0286 - 212 07 51 E-Posta: kam@comu.edu.tr Genel Ağ Adresi: http://kam.comu.edu.tr/


Bu Haber 533 Kez Okundu