DUYURU

Akademik Teşvik Ödeneği Takvimi

30.12.2019 2976

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ


AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ TAKVİMİ

01-14 Ocak 2020

Öğretim Elemanlarının kadrolarının bulunduğu bölüm/anabilim dalı başkanlıklarına başvurusu

15-17 Ocak 2020

Akademik Teşvik Başvurularının Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilmesi, varsa eksikliklerin giderilmesi ve uygun görülen başvuruların Üniversite Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi

27-30 Ocak 2020

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından gönderilen başvurular ve başvuru değerlendirme kararlarının Üniversite Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenerek nihai kararın verilmesi

31 Ocak 2020

Üniversite Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu nihai kararının başvuru sahiplerine bildirilmesi

31 Ocak-06 Şubat 2020

Üniversite Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonunca ilan edilen başvuru sonuçlarına itirazların (varsa) alınması

07 Şubat 2020

Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından itirazların sonuçlandırılması


AÇIKLAMALAR

1) Akademik faaliyetlere ilişkin başvurularda YÖKSİS’ten (https://yoksis.yok.gov.tr) alınan çıktılar kullanılacaktır. Bu nedenle, YÖKSİS şifresi olmayan Öğretim Elemanlarımız, YÖKSİS giriş sayfasında “şifremi unuttum” seçeneğine tıklayarak yeni şifrelerini edinebilirler. Şifrelerini edinemeyenler personel@comu.edu.tr adresinden e-posta ile talep edebilir veya Personel Daire Başkanlığının 286 218 00 18 (1166) nolu telefonuna ulaşarak temin edebilirler.

2) Başvuruda akademik faaliyetlere ilişkin YÖKSİS’ten alınan çıktı ile birlikte; Akademik faaliyetlere ilişkin tüm belge/çıktı/dokümanlar (*) eklenmelidir.

3) Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

4) Tüm belgeler; Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna 14/01/2020 Salı günü saat 17.00’e kadar ulaştırılmalıdır.

5) Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları başvuru dosyalarını tutanak (**) ile 17/01/2020 tarihine kadar ilgili Dekanlık/Müdürlüğe teslim eder.

6) Dekanlık/Müdürlük hiçbir inceleme yapmaksızın üst yazıyla başvuru dosyalarını Rektörlüğe teslim eder.(17/01/2019)

(*) ÇOMÜ Akademik Teşvik Ödeneği Rehberi için tıklayınız.

(**) Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Tutanağı için tıklayınız.