İdari

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile ilgili haber değeri taşıyan etkinlikleri, akademik çalışmaları haber haline getirerek web sayfası aracılığıyla yayınlamakta, bu haberleri yerel ve ulusal basın kuruluşlarına ulaştırmakta, çeşitli tanıtım materyalleri hazırlayarak organizasyonlarda ve kamuoyunda ÇOMÜ’nün tanınırlığına katkı sağlamaktadır.

Adı Soyadı Telefon / Dahili E-Posta
Öğr. Gör. Suphi TÜFEKÇİ - Koordinatör 0286 218 00 18 / 4040
Eylem TUNA ÇOBAN 0286 218 00 18 / 1072
Gökçe GÜZEL 0286 218 00 18 / 1072
Duygu KARADEMİR ARAS 0286 218 00 18 / 1072
Tuncay AK 0286 218 00 18 / 2381
Ahmet TÜRKER 0286 218 00 18 / 1188

Telefon : 0286 218 06 07 - 218 06 10 E-Posta: basin@comu.edu.tr

undefinedundefined