HABER

Taş Hastalığı Çocukları da Vuruyor

11.11.2011
Bu İçeriği Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Ahmet Reşit Ersay, üreter taşı tanısı olan 9 yaşındaki hastaya, başarılı bir operasyon gerçekleştirerek eski sağlığına kavuşturdu.
           
Prof. Dr. Ahmet Reşit Ersay konu ile ilgili olarak şunları aktardı;
 
“Üriner sistem taş hastalığından erişkinlerde erkek hastalar daha çok etkilenmekle birlikte çocuklarda bu durum farklılık göstermemektedir. Yani çocuklarda ve kızlarda üriner taş hastalığı eşit oranda görünmektedir. Taşların çoğu üst idrar yolunda bulunur.

Mesane taşları, dünyanın azgelişmiş bölgelerinde hala yaygındır; bu taşlar çoğunlukla amonyum asit ürak ve ürik asit taşlarıdır, bu da beslenmeyle ilgili faktörleri kuvvetle düşündürmektedir.

Çocuklarda taşların sıklığı ve özelliği geniş bir coğrafi çeşitlilik gösterir. Genellikle ender bir hastalık gibi düşünülmesine karşın, çocuklarda üriner sistem taş hastalığı dünyanın bazı bölgelerinde oldukça yaygındır. Çocuk hastalarda taş hastalığı, Türkiye'de, Pakistan'da ve bazı Güney Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde oldukça yaygındır. Üriner sistemde taş oluşumu, metabolik ve anatomik faktörler ile infeksiyon varlığını içeren karmaşık bir sürecin sonucudur. Destekleyici ve engelleyici etkenler arasındaki denge bozulduğu zaman, idrarda taşlar oluşabilir.
Kalsiyum taşları, çoğunlukla, kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfat taşları biçiminde meydana gelir. Taşlar, çoğunlukla, ya yüksek kalsiyum (hiperkalsiuri) ve oksalat konstrasyonları (hiperoksaluri) nedeniyle ya da engelleyicilerin konstrasyonlarının, sözgelimi sitrat konsantrasyonunun azalmasıyla (hipositraturi) oluşur.

Klinik görünüm yaşa bağımlı olma eğilimindedir, böğür ağrısı ve hematuri (kanlı idrar) gibi semptomlar büyük çocuklarda daha sık görülür. Çok küçük çocuklarda spesifik olmayan semptomlar (örneğin, irritabilite, kusma) yaygındır. Çoğunlukla belirgin olan ve ağrıyla birlikte ya da ağrısız meydana gelebilen hematuri(kanlı idrar)çocuklarda daha seyrek görülür.Bununla birlikte, mikroskobik hematuri (idrar tetkikleri ile tespit edilen kanlı idrar) tek gösterge olabilir ve çocuklarda daha sık görülür.Bazı olgularda üriner infeksiyon, taş saptanmasını sağlayan radyolojik görüntülemeye yol açan tek bulgu olabilir.
 

 Çocuklarda taş hastalığı yatkınlık oluşturan faktörlerin sıklığının ve yinelenme oranlarının yüksek olmasından dolayı, üriner sistemde taş bulunan her çocuğunun eksiksiz bir metabolik değerlendirmeden geçirilmesi gerekir. Tedavi taşın büyüklüğü ve yerine göre değişmektedir. Böbrek taşlarında 2cm üzerinde ise perkütan nefrolitotripsi (kapalı yolla taş ameliyatı) yapılırken 2 cm altındaki taşlarda shock wave litatripsi (Taşkırma) tedavisi yapılmaktadır. Üst üreter taşlarında taşkırma , alt üreter taşlarında ise URS dediğimiz endoskopik üreter taş ameliyatını yapmaktayız." dedi.

 Prof. Dr. Ahmet Reşit Ersay, “ Bu tür çocuk taş hastalıkları endoskopik yolla tedavi edildikleri zaman aynı gün veya ertesi gün taburcu edilebilmektedirler.” diyerek sözlerine son verdi.
 
Konuyla ilgili fotoğraflara bakmak için aşağıdaki linki tıklayınız.Bu Haber 339 Kez Okundu