HABER

ÇOMÜ Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Yapıları Test Ediyor

01.11.2011
Bu İçeriği Paylaş
 

ÇOMÜ Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nın faaliyetleri hakkında birimin sorumluları Öğr. Gör. Ferruh Atınsoy ve Öğr. Gör. Şebnem Karahan ile görüştük. 

Öncelikle laboratuvar hakkında bize kısaca bilgi verir misiniz?

Laboratuvar yönetiminin amacı, tüm fonksiyonlarında, en üst seviyede kaliteyi ve kalıcı müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Üniversitemizin ilgili birimlerinin, öğrencilerinin, eğitim öğretim hizmetlerine yönelik uygulamalı derslerin yapılması, yapı malzemeleri üzerinde bilimsel araştırma deneyleri ve inşaat sektöründen gelen taleplere göre standart deney normlarına uygun deneyler gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda kalite arttırma ve araştırmaya yönelik çalışmaların ihtiyaç duyulduğu alanlarda inşaat malzeme sektörü, yapı denetim kuruluşları, kamu kuruluşları, bağımsız kuruluşlar vb. kurumlara hizmet vermektedir.

Laboratuvarımız 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre kurulmuş, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 21.11.2006 tarih–140 no’lu izin belgesine sahiptir.

Peki yapıları güçlendirmeyi gerektiren nedenler nelerdir?

Yapılar çeşitli nedenlerle üzerlerine gelen yükleri taşıyamaz duruma geldiklerinde onları kullanmaya devam edebilmek için güçlendirilmeleri gerekmektedir. Güçlendirme nedenleri olarak eskime,  yıpranma, yönetmeliklerin değişmesi ve herhangi bir nedenle hasar görme olarak sıralayabiliriz.

Onarım ve güçlendirme nedir?

Onarım, görünüş veya kullanım bakımından hasar görmüş bir yapıyı veya onun bir ya da birkaç elemanını önceki haline getirmek için yapılan çalışmalardır.

Güçlendirme, bir yapının ya da taşıyıcı sisteminin yük taşıma kapasitesini, rijitliğini, sünekliğini yani genel anlamda depreme karşı dayanımını, mevcut durumun üzerine çıkarmak amacıyla yapılan değişikliklerdir.

Mevcut yapılarda ne gibi riskler söz konusu?

Ülkemizdeki mevcut yapıların büyük bir bölümü bugünkü yönetmeliklere göre yapılmamıştır (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007), maalesef büyük bir kısmı da inşa edildikleri tarihteki yönetmelik şartlarını dahi sağlamamaktadır. Yapılmış olanlar da zaman içerisinde uğradıkları yıpranmalar ya da yaşanılan depremlere bağlı etkiler nedeniyle üzerlerine gelen yükü taşıma noktasında önemli azalmalar gösterebilir. Bu nedenle mevcut yapıların uzmanlarca ayrıntılı olarak incelenmesi ve gereken onarım ile güçlendirme çalışmalarının yapılması gerekir. Bunun içinde mutlaka aşağıdaki çalışmalar yapılmalıdır;
—Mevcut yapı üzerinde incelemeler
—Malzeme ve işçilik kalitesinin değerlendirilmesi
—Zemin ve temel durumunun belirlenmesi (geoteknik inceleme)
—Performans analizinin yapılması
—Mevcut yapı analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
—Mevcut yapı güvenliği değerlendirilmesi
—Güçlendirme yönteminin belirlenmesi
 
Yapısal riskler ne zaman yüksektir?

Yapı projesiz yapılmış ise, yapıya projede ön görülmeyen ilave eklentiler, eksiltmeler yapılmışsa (taşıyıcı sisteminde), proje safhasında zemin özellikleri iyi analiz edilerek göz önüne alınmamışsa, malzeme özellikleri projeye uygun değilse, yapısal riskler her zaman vardır.

Bu konuda eksiklikleri laboratuvar olarak nasıl belirleyebiliyorsunuz?

Öncelikle mevcut yapı üzerinde incelemeler yaparak malzeme ve işçilik kalitesini değerlendiriyoruz. Bunun yanı sıra zemin yani geoteknik incelemelerin yapılması, performans analizi yapılarak çıkan sonuçlara göre mevcut yapı güvenliğinin değerlendirilmesi, duruma göre yapının yıkılması veya güçlendirilmesi şeklinde belirliyoruz. Yapının zemin etütleri ve performans analizlerine ihtiyaç duyulduğu takdirde yapı güçlendirme projeleri mühendislik fakültesindeki öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır. Bunun için Çanakkale Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne, ilgili site yöneticileri, apartman yöneticileri iş yeri sahipleri müracaat ettikleri takdirde yapının özel durumuna göre bir fiyatlandırma yapılarak en kısa sürede sonuçları kendilerine ulaştırabiliriz. Bu anlamda hazırlıklı olduğumuzu yeterli donanıma araç, gereç, personele sahip olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bu hizmeti nerelerde sunuyorsunuz?

Bölge ve yakın çevrelerde bu hizmeti sunabiliyoruz.

Ülkemizdeki depremlerde inşaatlar noktasında ne gibi sıkıntılar yaşanıyor. Son yaşanılan Van depremine ilişkin ne söylemek istersiniz?

Şimdi son depremde üzüldüğümüz bir nokta var, açıkçası şöyle ki; depremin şiddeti 7,2 olarak tespit edildi. Bu tabii küçük şiddetli bir deprem değil ama bu depremin hasar anlamında yıkıcılığının bu ölçüde olmaması gerekirdi. Özellikle yeni yönetmeliğe göre yapılan yapıların da yıkıldığını yazılı ve görsel basından takip etmekteyiz. Bunun bizce iki temel nedeni var; ya projelendirme hatası, ya da uygulama hatası. İkisi de maalesef teknik elemanların yetkisindedir.

Buna önlem olarak bir çözümünüz var mı? Planınız ya da bir projeniz?

Tabi öncelikle yapılar projelendirilirken ve uygulama esnasında, hiçbir ticari kaygı gözetmeden, teknik verilere, fen ve sanat kurallarına, yönetmeliklere harfiyen uyularak yapılması ve gereği gibi denetlenmesi gerekmektedir.

Yapılarının depreme dayanıklılık testlerini yaptırmak isteyenler size nasıl ulaşabilirler?

ÇOMÜ Çanakkale Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
ÇOMÜ Çanakkale Meslek Yüksekokulu Yapı Malzemeleri Laboratuvarı
Terzioğlu Kampüsü/Çanakkale
Tel: 218 00 18 / 1408-1415
Faks: 218 05 49


Röportaj: Uzm. Serhat Çoban
Fotoğraf: Umut Yordamlı
Editör: Öğr. Gör. Öznur B. Doğangün


Konuyla ilgili fotoğrafları görmek için aşağıdaki linki tıklayınız.


Bu Haber 407 Kez Okundu