Jüri Üyeliği Ücret Ödemeleri Hakkında Duyurulur 07.12.2012

 01/06/2012 tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 29/05/2012 tarih ve 2012/1 numaralı “Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın 23 üncü maddesi uyarınca Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri ile Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23,25 ve 26 ncı maddeleri uyarınca görevlendirilenlerin ödemeleri ilgili Üniversitelerce, 24 üncü madde ile görevlendirilenlerin ödemeleri ise Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığınca yapılacaktır.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

   Tarih 07.12.2012 
 
KampüsFM-Canlı Dinle