logo
Kitap Bağış
ECTS Label - Diploma Supplement Label
çomü dergi son sayısı
çomü dergi son sayısı
kampüs gazetesi
hızlı ulaşım
hızlı ulaşım
Akademik Takvim
Çocuklar Evi - Çocuk Kulübü
Çomü TV
Daire Başkanlıkları
E-Posta
Gözlemevi
Güvenlik Şube Müdürlüğü
Kampüs FM
Kütüphane
Spor Tesisleri
Öğrenci Bilgi Sistemi
Teknopark
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
E-Gazeteler (Günlük 2200+)
E-Tezler (2 milyon+)
Veri tabanları & indexler
Ücretsiz e-Kitap (3 milyon+)
E-kitaplar
E-dergiler
Ulusal Tez Merkezi
Uluslararası
Eğitim Bilgi Sistemi (EBS)
Bologna Süreci
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
Farabi Programı
Teach And Travel
YÖS-Yabancı Öğrenci Sınavı
Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuruları
İhaleler
Yönetmelik ve Yönergeler
Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Kararları
Akademik Personel Atanma ve Yükseltilme Kriterleri
  Yönetim Bilimleri Dergisi
  Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
  Marine Science and Technology Bulletin
  International Journal of Clinical Research
  İlahiyat Fakültesi Dergisi
  Çanakkale Araştırmaları Yıllığı
  Ziraat Fakültesi Dergisi
 
ÇOMÜ Dergi
 

DİPLOMA EKİ

Diploma Eki Etiketi Ödülü

ds

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bologna Sürecine uyum çalışmalarında  Avrupa Birliği tarafından Diploma Eki Etiketi (Diploma Supplement Label) ile ödüllendirilmiştir. Etiket, 2012-2015 yılları arasında geçerli olacaktır. 2012 yılında Avrupa genelinde 73 üniversiteye verilen bu tanınma etiketi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, diplomaların AB ülkelerinde tanınması anlamında önemli bir adım atmıştır. Üniversitemizde önemli ölçüde tamamlanan Bologna Süreci çalışmalarında yakın zamanda Diploma Eki Etiketini yeni tanınma etiketleri takip edecektir.

 

Diploma eki nedir?

Diploma Eki (DE), yükseköğretim kurumları tarafından verilen diplomaya ek olarak uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edinilen niteliklerin akademik ve mesleki tanınırlığını (diploma, derece, sertifika vs.) geliştirmek amacıyla verilen bir belgedir. Diploma eki, üstünde adı bulunan bireyin aldığı eğitimin özellikleri, düzeyi, içeriği, özü ve başarı ile tamamlanmış olan bu eğitimin başarı düzeyi hakkında bilgi sağlaması için tasarlanmıştır.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES çalışma grubu tarafından test edilip sadeleştirilmiş olan bu diploma eki formatı ulusal kurumlar tarafından formata uygun olarak verilir.

Diploma eki sekiz bölümden (Diploma eki sahibi hakkında bilgi; alınan dereceyi tanımlar bilgi; alınan derecenin düzeyi hakkında bilgi; programın içeriği hakkında bilgi; alınan derecenin kullanım alanları hakkında bilgi; ek bilgiler; diploma ekinin onaylanması hakkında; ulusal yükseköğretim sistemi hakkında bilgi) oluşur.

 

Diploma eki ne değildir ?

Bir öz geçmiş değildir.
Transkript veya diploma değildir.
Kurumsal tanınma garantisi sağlayan otomatik bir sistem değildir.

Diploma ekinin öğrencilere katkısı nedir?

Yurt dışında kolaylıkla karşılaştırılabilir daha anlaşılır bir diploma.
Akademik kariyer ve eğitim süresince kazanılan yeterlilikler hakkında eksiksiz bir tanımlama.
Başarılar ve yeterlilikler hakkında nesnel bir tanımlama.
Yurt dışı iş olanakları veya ileri seviyede eğitime daha kolay ulaşım.
Öğrencilerin işe alınabilirliğini destekler.

Diploma ekinin yükseköğretim kurumlarına katkısı nedir?

Akademik ve mesleki tanınırlığı kolaylaştırarak niteliklerin şeffaflığını artırır.
Bütün Avrupa'da kabul gören ortak bir çerçeve önerirken, ulusal kurumların özerkliğini korur.
Edinilmiş başarının başka bir eğitim içeriğinde anlaşılırlığı için belli bir bilgi çerçevesinde yeterliklerin değerlendirilmesini sağlar.
Kurumun yurt dışında tanınırlığını artırır.
Mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde is bulma düzeylerinin artırır.
Diplomanın taşınabilirliğini sağlar ve içerikle ilgili olarak tekrar eden sorulara kurumlarda yer alan yönetici servisler tarafından yanıtların sağlanmasında zaman kaybını önler.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde, diploma eki yaygın olarak konuşulan Avrupa dillerinden birinde (İngilizce) mezuniyetin ardından, ücretlendirme yapılmadan her öğrenciye otomatik olarak verilir.

 

DE   DE
LİSANS DİPLOMA EKİ ÖRNEĞİ   YÜKSEKLİSANS DİPLOMA EKİ ÖRNEĞİ
     
yemek_menü
 
kütüphane AVES E-posta Telefon Rehberi KampüsFM-Canli Dinle
youtube
IP V6 Ready
Copyright © 1992-2013 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi              (Telefonlar) Web sayfasi sorumlulari