Kitap Bağış
ECTS Label - Diploma Supplement Label
ana sayfa    iletişim bilgileri     |    linkler
hızlı ulaşım
Akademik Takvim
Araştırma Merkezleri
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
Çocuklar Evi
Çomü TV
E-posta
Engelliler Koordinasyon Birimi
Gençlik Danışma Birimi
Gözlemevi
Kampüs FM
Kütüphane
Personel Daire Başkanlığı
Spor Tesisleri
Öğrenci Bilgi Sistemi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
  E-Gazeteler (Günlük 2200+)
E-Tezler (2 milyon+)
Veri tabanları & indexler
Ücretsiz e-Kitap (3 milyon+)
E-kitaplar
E-dergiler
Ulusal Tez Merkezi
Uluslararası
 
bologna süreci
Bologna Süreci
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
Farabi Programı
Teach And Travel
  İhaleler
Yönetmelik ve Yönergeler
Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Kararları
Akademik Personel Atanma ve Yükseltilme Kriterleri
YÖK Öğr. Üyesi Dışındaki Öğr. Elemanları Atama Yönetmeliği
  Yönetim Bilimleri Dergisi
  Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
  Marine Science and Technology Bulletin
  International Journal of Clinical Research
  İlahiyat Fakültesi Dergisi
  Çanakkale Araştırmaları Yıllığı
  Çanakkale Araştırmaları Yıllığı
 
 
DİPLOMA EKİ

Diploma Eki Etiketi Ödülü

ds

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bologna Sürecine uyum çalışmalarında  Avrupa Birliği tarafından Diploma Eki Etiketi (Diploma Supplement Label) ile ödüllendirilmiştir. Etiket, 2012-2015 yılları arasında geçerli olacaktır. 2012 yılında Avrupa genelinde 73 üniversiteye verilen bu tanınma etiketi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, diplomaların AB ülkelerinde tanınması anlamında önemli bir adım atmıştır. Üniversitemizde önemli ölçüde tamamlanan Bologna Süreci çalışmalarında yakın zamanda Diploma Eki Etiketini yeni tanınma etiketleri takip edecektir.

 

Diploma eki nedir?

Diploma Eki (DE), yükseköğretim kurumları tarafından verilen diplomaya ek olarak uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edinilen niteliklerin akademik ve mesleki tanınırlığını (diploma, derece, sertifika vs.) geliştirmek amacıyla verilen bir belgedir. Diploma eki, üstünde adı bulunan bireyin aldığı eğitimin özellikleri, düzeyi, içeriği, özü ve başarı ile tamamlanmış olan bu eğitimin başarı düzeyi hakkında bilgi sağlaması için tasarlanmıştır.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES çalışma grubu tarafından test edilip sadeleştirilmiş olan bu diploma eki formatı ulusal kurumlar tarafından formata uygun olarak verilir.

Diploma eki sekiz bölümden (Diploma eki sahibi hakkında bilgi; alınan dereceyi tanımlar bilgi; alınan derecenin düzeyi hakkında bilgi; programın içeriği hakkında bilgi; alınan derecenin kullanım alanları hakkında bilgi; ek bilgiler; diploma ekinin onaylanması hakkında; ulusal yükseköğretim sistemi hakkında bilgi) oluşur.

 

Diploma eki ne değildir ?

Bir öz geçmiş değildir.
Transkript veya diploma değildir.
Kurumsal tanınma garantisi sağlayan otomatik bir sistem değildir.

Diploma ekinin öğrencilere katkısı nedir?

Yurt dışında kolaylıkla karşılaştırılabilir daha anlaşılır bir diploma.
Akademik kariyer ve eğitim süresince kazanılan yeterlilikler hakkında eksiksiz bir tanımlama.
Başarılar ve yeterlilikler hakkında nesnel bir tanımlama.
Yurt dışı iş olanakları veya ileri seviyede eğitime daha kolay ulaşım.
Öğrencilerin işe alınabilirliğini destekler.

Diploma ekinin yükseköğretim kurumlarına katkısı nedir?

Akademik ve mesleki tanınırlığı kolaylaştırarak niteliklerin şeffaflığını artırır.
Bütün Avrupa'da kabul gören ortak bir çerçeve önerirken, ulusal kurumların özerkliğini korur.
Edinilmiş başarının başka bir eğitim içeriğinde anlaşılırlığı için belli bir bilgi çerçevesinde yeterliklerin değerlendirilmesini sağlar.
Kurumun yurt dışında tanınırlığını artırır.
Mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde is bulma düzeylerinin artırır.
Diplomanın taşınabilirliğini sağlar ve içerikle ilgili olarak tekrar eden sorulara kurumlarda yer alan yönetici servisler tarafından yanıtların sağlanmasında zaman kaybını önler.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde, diploma eki yaygın olarak konuşulan Avrupa dillerinden birinde (İngilizce) mezuniyetin ardından, ücretlendirme yapılmadan her öğrenciye otomatik olarak verilir.

 

DE   DE
LİSANS DİPLOMA EKİ ÖRNEĞİ   YÜKSEKLİSANS DİPLOMA EKİ ÖRNEĞİ
     
yemek_menü
 
akademik_cv E-posta KampüsFM-Canlı Dinle
youtube
rektormesaj
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - ÇANAKKALE / TÜRKİYE             (Telefonlar) Web sayfası sorumluları